Vrouwen in Den Haag

We vieren dat we al 100 jaar een stem hebben over wie er in de Tweede Kamer terecht komt. Maar hoe gaat het verder eigenlijk met de vrouwen in Den Haag? Op het moment dat vrouwen het kiesrecht vergaard hebben zat er één vrouw in de Tweede Kamer. Hoe de representatie van vrouwen in de Tweede Kamer vanaf dat moment is verlopen, zie je in de tabel hieronder: 

Uit de tabel wordt duidelijk dat de man/vrouwverhouding in de Tweede Kamer nog nooit 50/50 is geweest. Sterker nog: we zien een kleine daling sinds 2012. Na de verkiezingen van 2017 was 36% van de Tweede Kamerleden vrouw, en na wat wisselingen zitten er op dit moment 49 vrouwen in de Tweede Kamer in Den Haag, oftewel 33%. Dat is het laagste percentage van de afgelopen twintig jaar. 

Stem op een vrouw!

Veel feministen hebben zich ingezet voor meer vrouwen in de Tweede Kamer. De strijd voor meer vrouwen in de politiek kwam op tijdens de jaren '70, toen politieke gelijkheid een belangrijk ideaal werd.  

stem vrouw, flyer PAG 1970
Een flyer van de PAG uit 1970. 

Sinds 1970 zijn er veel van dit soort campagnes gestart. Ook vandaag wordt nog actie gevoerd voor meer vrouwen in de politiek. Bijvoorbeeld door de organisatie Stem op een vrouw. Hun statement luidt als volgt:  

''Hoewel man en vrouw voor de wet gelijk zijn, vertaalt dit zich niet naar de politieke praktijk: op dit moment is bijvoorbeeld slechts 31 procent van de Tweede Kamer, 36 procent van de Eerste Kamer, 30 procent van gemeenteraden en 26 procent van de wethouders vrouw. Meer diversiteit van de politiek draagt bij aan de kwaliteit van de democratie en zichtbaarheid van vrouwen in de politiek is belangrijk voor de vrouwenemancipatie: zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met én zonder politieke ambitie.'' 

Bij WOMEN Inc. vinden we ook dat vrouwen nog te weinig gerepresenteerd worden in de politiek. 100 jaar na het aannemen van het actieve kiesrecht is het tijd dat vrouwen een volwaardige stem krijgen. Daarom hebben we een stemadvies geschreven voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Maak gebruik van je verworven kiesrecht en stem op een vrouw!