Tegen welke klachten lopen zwangere vrouwen aan?

Vrouwen vinden het moeilijk om klachten bespreekbaar te maken. Ze willen niet het risico lopen dat ze anders behandeld worden door collega's of leidinggevenden. Als klachten niet bespreekbaar zijn, kunnen ze op lange termijn leiden tot verzuim. Vermoeidheid is de belangrijkste reden dat zwangere vrouwen korte of langere tijd verzuimen van hun werk. Voor zowel de werkgever als de vrouw in kwestie is het daarom belangrijk dat er zo vroeg mogelijk in de zwangerschap een bezoekje aan de bedrijfsarts wordt gebracht. Iedere zwangere vrouw heeft bovendien recht op een vrijblijvend, preventief consult met de bedrijfsarts. Vervolgens kan er met een leidinggevende gesproken worden over werktijden, werkdruk, werktempo en werkduur. Zwangerschap wordt nog te vaak gezien als iets dat afdoet aan de professionaliteit van een vrouw.  Dit stereotype kan zwangerschapsdiscriminatie in de hand helpen, iets waar bijna de helft van zwangere of net bevallen vrouwen (vermoedelijk) mee te maken krijgt.

 

Lees meer over zwangerschapsdiscriminatie

Passend werkgeverschap

De huidige arbeidscultuur van flexwerken, freelancen en tijdelijke contracten, maar ook van telefoons die nooit uitgaan, vraagt om onbeperkte beschikbaarheid van werkenden. De normwerknemer is daarom impliciet een onbeperkt beschikbare man met een altijd fit onproblematisch lichaam en zonder zorgtaken. Dit is een norm waar veel vrouwen en steeds meer mannen moeilijker aan kunnen voldoen. Het is duidelijk dat vrouwspecifieke levensfasen niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is zonde, want de oplossingen kunnen soms heel simpel zijn. Lees bijvoorbeeld Whitney’s verhaal over hoe haar werkgever rekening houdt met de bekkenbodeminstabiliteit die ze sinds haar zwangerschap heeft. Juist door als werkgever oog te hebben voor deze vrouw-specifieke klachten, ze bespreekbaar te maken, en ondersteuning te bieden, kan ziekteverzuim worden voorkomen. WOMEN Inc. heeft laagdrempelige tips en adviezen opgesteld voor werkgevers om mee aan de slag te gaan.

 

Ga aan de slag met de tips en adviezen voor zwangerschap en werk

Waarom is het belangrijk dat vrouwen kunnen blijven werken tijdens en na hun zwangerschap?

De meerderheid van vrouwen vindt betaald werk belangrijk en werken heeft over het algemeen een positief effect op de levens van vrouwen. 1 op de 4 vrouwen wil graag carrière maken, daarin verschillen vrouwen niet van mannen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vrouwen prettig kunnen doorwerken als ze zwanger zijn (geweest). Vrouwen halen plezier uit hun werk, het draagt bij aan hun ontwikkeling en ze willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook zijn de sociale contacten en waardering vanuit werk van toegevoegde waarde. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door de ruimte te geven om door te kunnen werken zonder dat de gezondheid of het welzijn van vrouwen in gevaar komt.