7 tips om als zzp’er te sparen voor je pensioen

Een-derde van alle zzp’ers die vrouw zijn bouwt zelf geen pensioen op. Een oorzaak hiervan kan zijn dat je als zzp’er geen pensioen kunt opbouwen bij een pensioenfonds. Maar toch zijn er wel verschillende opties om te sparen voor later. Voordat je besluit hoe je dit wilt doen, is het goed eerst de verschillende mogelijkheden af te wegen. Begin daarom met het lezen van deze zeven tips van Financieel Planner van het jaar Paulien Koopman CFP® voor het als zelfstandige sparen voor je pensioen.

 

1. Bedenk hoeveel geld jij later nodig denkt te hebben.

Als je bij een werkgever werkt, gaat pensioenopbouw vaak automatisch. Als zzp’er moet je zelf iets regelen. . Dit kan ingewikkeld zijn en je moet zelf bepalen of je hier behoefte aan hebt. Een goed begin is om in te schatten hoeveel geld jij nodig hebt als je straks wilt stoppen met werken. Dit is een goede reden om met je financiële planning aan de slag te gaan. Bedenk ook goed wat je wilt bereiken: meer te besteden of hetzelfde te besteden als nu? Ga je voor zekerheid, of wil je een (klein) risico nemen? Streef je naar een bepaald bedrag? Op basis hiervan kun je bepalen of het nodig is om extra te sparen en hoeveel.

 

2. Zoek uit hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd.

Werkte je eerder wel bij een werkgever? Dan is de kans groot dat je al een pensioenpotje hebt. Om hier meer inzicht in te krijgen, gebruik je het ‘I love pensioen’ stappenplan.

 

3. Bedenk of je pensioen kunt voortzetten bij het pensioenfonds waar je tot nu toe verzekerd was.

Als je tot nu toe wel voor een werkgever hebt gewerkt, kun je soms nog 5 tot 10 jaar nadat je uit dienst bent gegaan je pensioenopbouw voortzetten. Je kunt een offerte opvragen voor wat de kosten zijn als je blijft deelnemen. Als je dit te hoog vindt, dan kun je soms ook blijven deelnemen voor een lager bedrag. De voortzetting moet wel aansluiten op je pensioenopbouw tot nu toe, dus neem op tijd contact op!

 

4. Houd bij opdrachten altijd rekening met de kosten van je pensioenopbouw.

Werken als zelfstandige brengt veel vrijheden met zich mee maar de kans is groot dat je niet de rest van je leven wilt blijven werken. Daarom is het belangrijk ook al na te denken over hoe je een inkomen kan behouden als je niet meer werkt. Houd rekening met deze gedachte als je gaat nadenken over bijvoorbeeld jouw uurtarief.

 

5. Overweeg of banksparen iets voor jou is.

Bij banksparen zet je geld voor je pensioen op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag trek je af van je inkomen en je betaalt er geen belasting over. De geblokkeerde rekening komt vrij als je met je pensioen wilt beginnen, dat is meestal op de AOW ingangsdatum. Dan zet je deze rekening om naar een maandelijkse of jaarlijkse uitkering tot het geld op is. Je betaalt over de uitkeringen wel belasting. Als je gaat banksparen voor je pensioen ontvang je rente op de geblokkeerde rekening gedurende de periode tot de ingangsdatum van je pensioen. Je loopt weinig risico’s en hebt lage kosten voor administratie.

 

6. Overweeg of je wilt gaan beleggen

Je kunt ook met het geld in je jaarruimte gaan beleggen. Dat kan in grote lijnen op drie manieren:

  • Lijfrentes. Dit zijn commerciële beleggingsproducten die banken en verzekeraars aanbieden. Je betaalt voor het beleggen van je geld en voor de administratie, en je kunt niet bepalen waarin je belegt. Zorg dat je weet welke percentages jaarlijks van je geld afgetrokken worden voor beleggen en administratie voordat je instapt.
  • ZZP pensioenregelingen. Sinds een paar jaar kan je deelnemen in speciale ZZP pensioenregelingen. Dat zijn beleggingsregelingen waarin je meestal alleen kiest voor hoog of laagrisico. Deze rekeningen benutten de jaarruimte. Soms mag je meer inleggen omdat je de jaarruimte van eerdere jaren niet hebt benut. Kijk ook hier eerst wat je kwijt bent aan beleggen en administratie. Bij een coöperatief model voor ZZP pensioen worden deze kosten anders in rekening gebracht. Je vindt meer informatie door te zoeken naar ‘ZZP-pensioen’ of ‘ZZP-pensioen coöperatief model’.
  • Zelfstandig beleggen binnen je jaarruimte. Als je goed op de hoogte bent van alle regels kan je via een online broker zelfstandig beleggen. Je krijgt een geblokkeerde rekening en je bent zelf verantwoordelijk voor het risico en berekening jaarruimte. Je vindt meer informatie door te zoeken naar ‘pensioen via online broker’ en open daar een speciale beleggingsrekening voor pensioen.

7. De oudedagsreserve

Als zelfstandige sparen voor je pensioen kan ook fiscaal voordelig door via de oudedagsreserve (OR) geld te reserveren voor later. Ooit mocht je maximaal 12% van de winst aftrekken voor deze oudedagsreserve, maar door het verhogen van de AOW-leeftijd gaat dit percentage sinds 2014 elk jaar een stapje omlaag. In 2022 mag je de OR laten groeien voor 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.632. Als je daarnaast pensioenpremie hebt betaald, moet je die wel eerst van de winst aftrekken. Wat je nu opzij zet in de oudedagsreserve, is belastingvrij. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je letterlijk geld opzij zet. Je reserveert een deel van jouw winst en het is dus nog geen oudedagsvoorziening. Je kunt jouw oudedagsreserve op een voor jou geschikt moment omzetten in een lijfrente, door bijvoorbeeld het bedrag af te storten in banksparen. Daar schuilt wel een risico in. Stel dat je alleen een reservering ‘op papier’ doet en je beëindigt je onderneming of je gaat met pensioen. Dan moet je van het gereserveerde bedrag een lijfrente kopen terwijl je het geld misschien al aan iets anders hebt besteed! De uitkering van de lijfrente wordt belast in box 1, want dat is het moment dat je de uitgestelde belasting daadwerkelijk moet betalen. Linksom of rechtsom, de fiscus klopt uiteindelijk bij je aan.

Paulien Koopman

Paulien Koopman CFP® is gecertificeerd financieel planner en werkzaam bij Rabobank als vermogensplanner. Een gecertificeerd financieel planner met CFP®-keurmerk is een objectieve professional die maar één belang voorop stelt: de klant. In een persoonlijk adviestraject wordt de financiële situatie van nu en in de toekomst in kaart gebracht. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Op deze manier weet jij, als klant, zeker dat je geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet.