• WOMEN Inc.
   
  Wij vergroten de kansen van vrouwen op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. En streven naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of jongen wordt geboren.
 • Nieuws & Agenda
   
  • Waarom de afbraak van ons onderwijs ook een vrouwenonderwerp is
  • Masterclass: 'Wat is de winst van werkgeluk'
  » Lees het laatste nieuws!
 • Doe mee!
   
  Deel je verhaal op het Podium, plaats een oproep op het Prikbord of test jezelf. Sluit je aan bij het snel groeiende en diverse WOMEN Inc. netwerk.
 • aanTafel
   
  ❝ Inspirerend ❞ | ❝ Leerzaam ❞
  ❝ Bijzonder ❞ | ❝ Zeer waardevol ❞
  Schuif aanTafel, ga in gesprek over doel, lef & netwerk en ervaar het zelf!

Zonder de steun van verschillende fondsen, overheden, organisaties en particuliere donateurs zou WOMEN Inc. niet in staat zijn haar programma’s uit te voeren. De afgelopen jaren heeft WOMEN Inc. diverse partners aan zich verbonden.

Samenwerkingsverbanden

Alliantie Gezondheidszorg op Maat (2018-2022):
Als zorgprofessional zet je de mens centraal. Aandacht voor verschillen in geslacht, gender, seksuele oriëntatie en leeftijd maken dat je optimaal kunt bijdragen bij aan het herstel en welzijn van de individuele patiënt of client. Toch is deze benadering nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart.

Alliantie Samen werkt het! (2018-2022):
De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen vrije keuze en gelijke mogelijkheden hebben en benutten voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg. De Alliantie is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN en WOMEN Inc.

Coalitie Beeldvorming in de Media (2017-2019):
De Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ heeft als doel stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen te bevorderen. Deelnemende mediapartijen zijn o.a. NPO, RTL Nederland, VICE Benelux, VEA, VIACOM, GOOGLE, Albert Heijn en Stichting Include Now.

Coalitie Migraine (2018-2019):
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben Migraine. Het is essentieel dat migraine bespreekbaar wordt en dat er meer kennis komt bij het publiek, bij zorgprofessionals en bij werkgevers. Ook moet er meer onderzoek komen naar de relatie tussen migraine en vrouwelijke hormonen, zodat we tot een juiste behandeling en praktische oplossingen kunnen komen. De Coalitie Migraine wordt gevormd door WOMEN Inc., het Migrainefonds, de VNHC en de NHV en wordt ondersteund door Novartis, Allergan, Teva Nederland B.V. en GSK.

Coalitie Ouders en Werk (2016-2018):
Het project Ouders en Werk heeft als doel dat iedere ouder (vaders en moeders) in staat is om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van hun jonge kind(eren) (0-3 jaar) en dat te combineren met werk. Doel is dat er in 2019 minder belemmeringen (maatschappelijk en in beleid) zijn voor jonge ouders om vrije en geïnformeerde keuzes te maken, als het gaat om zorg voor hun kind, en de balans met werk. Een van de reeds gerealiseerde doorbraken is verlenging van het betaald vaderschapsverlof naar minimaal drie maanden. Na veel gesprekken in Den Haag namen in 2017 bijna alle politieke partijen langer verlof voor partners op in hun partijprogramma en het werd ook opgenomen in het regeerakkoord. Samenwerkingspartners binnen dit project zijn Rutgers, Bernard van Leer Foundation en WOMEN Inc.

Project Financiële Bewustwording en Weerbaarheid

Project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (PKGG): 
Het is van belang dat de bestaande en nieuwe kennis over sekse en gender in relatie tot gezondheid - bijvoorbeeld uit het Kennisprogramma Gender & Gezondheid, beter wordt ontsloten richting professionals en patiënten en geborgd in bestaande structuren. In 2018 heeft er in samenwerking met de andere partijen uit het consortium een verkenning plaatsgevonden en is er een rapport geschreven waarin een concreet plan van aanpak voor bundeling en effectieve verspreiding van bestaande en nieuwe kennis over man-vrouw verschillen in gezondheid en zorg is opgenomen. Dit project is in samenwerking met de NHG, FMS en Patiëntenfederatie.

Project Vitaliteit op de Werkvloer (2017-2019):
WOMEN Inc. wil arbeidsuitval van vrouwen voorkomen door meer erkenning en bekendheid te genereren bij werkgevers over de impact van fysieke en mentale klachten bij twee bepalende levensfasen: zwangerschap en de overgang. Door tevens concreet handelingsperspectief te bieden activeert WOMEN Inc. werkgevers om daadwerkelijk aan de slag te gaan en de arbeidsomstandigheden en gezondheid van vrouwen in deze levensfasen te verbeteren. Met als gevolg vitalere, gezondere vrouwen op de werkvloer, minder kosten voor arbeidsverzuim, en minder indirecte kosten zoals productiviteitsverlies, kosten voor vervangend personeel en re-integratie, en behoud van vrouwelijke talent.

Project 'De financiële consequenties van werk-zorgverdeling' - De WerkZorgBerekenaar (2016-2019):
1 op de 3 (aanstaande) ouders laat zich door financiële redenen weerhouden van hun ideale werk-zorgverdeling. Keuzes worden vaak gemaakt op basis van onvolledige financiële informatie. Bijvoorbeeld vanuit de aanname dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner beter niet minder kan gaan werken.  En dat terwijl een andere verdeling misschien meer tijd en/of geld kan opleveren! Het is moeilijk is om goed in beeld te krijgen hoe diverse fiscale regelingen en toeslagen op elkaar inwerken. Om (toekomstige) ouders te helpen bij het maken van een financieel bewuste keuze hebben WOMEN Inc. en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de WerkZorgBerekenaar ontwikkeld.

Partners

Nationale Postcode Loterij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Instituut Gak
ZonMw
European Heart Rhythm Association (EHRA)
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nijmegen
Alliander
Nuon
KplusV
MeyerBergman Erfgoed Groep
KesselsKramer
Jump Movement
Nederland in Dialoog
Durftevragen
Nibud 

en het WOMEN Inc. Funding Mothers netwerk.

In het verleden werkte WOMEN Inc. onder andere voor en met:

Abbot Diagnostics, ABN AMRO, Accenture, Agis, Amsterdam RAI, Albeda College Rotterdam, Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid, ArboNed BV, Bornfonds, Cordaid, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd Foundation, Eneco, ErasmusMC, FNV, Kinderopvang Humanitas, Gemeente Amsterdam, Gemeente Capelle a/d IJssel, Gemeente Den Haag, Gemeente Emmen, Gemeente Enschede, Gemeente Doetinchem, Gemeente Eindhoven, Gemeente Roermond, Gemeente Rotterdam, HIVOS, HP, Huishoudbeurs, Loonwijzer, Mama Cash, Mezzo, Microsoft, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NPO, Rabobank Nederland, Rotterdam Marketing, &Samhoud, Stichting Pensioenregister, Suikeroom Durfkapitaal, TNO, Turkije Instituut, UMC Utrecht en VNVA.

Partners
Foto: Rebke Klokke