Begrippenlijst

In de campagne gebruiken we een aantal woorden / begrippen die wellicht nog niet iedereen kent. Daarom vind je hier een beknopte uitleg. Deze begrippenlijst hebben we als Alliantie Gezondheidszorg op Maat gezamenlijk opgesteld, op basis van de literatuur en bestaande (internationale) overzichten. 

Aseksueel
Iemand die geen of heel weinig seksuele aantrekking ervaart. Aseksuele mensen kunnen wel romantische aantrekking naar anderen ervaren.

Biseksueel
Een algemene term voor de seksuele oriëntatie gericht op meer dan één sekse of gender.

Cisgender persoon
Term voor een persoon die zich kan identificeren met het geslacht dat bij de geboorte geregistreerd is.

Gender
De term gender verwijst naar de manier waarop iemand invulling geeft aan het man of vrouw zijn. In het kort betekent dit dat het een combinatie is van lichamelijke (geslachts)kenmerken, de mate waarin iemand zich man/vrouw voelt en hoe deze persoon dat uit, bijvoorbeeld door middel van kleding.

Geslacht/Sekse
Aan de hand van lichamelijke geslachtskenmerken wordt bij de geboorte het geslacht/de sekse ‘man’, ‘vrouw’ of iets anders (bijvoorbeeld intersekse) toegekend en geregistreerd.

Heteronormatief
De (meestal onbewuste) overtuiging dat iedereen heteroseksueel en cisgender is. Deze verwachting wordt vaak gezien als de enige mogelijkheid, waardoor mensen die niet aan deze verwachting voldoen tegen allerlei zaken aanlopen. Zo moeten ze vaak uit de kast komen en zijn veel publieke ruimtes ingericht op cisgender personen (denk aan toiletten en kleedkamers).

Heteroseksueel
Term voor de seksuele oriëntatie van mannen en vrouwen gericht op partners van het andere geslacht/sekse/gender.

Homoseksueel
Term voor de seksuele oriëntatie van mannen en vrouwen gericht op partners van hetzelfde geslacht/sekse/gender. Soms slaat deze term alleen op mannen.

Intersekse persoon
De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert.

Lesbisch
Term voor een vrouw van wie de seksuele oriëntatie gericht is op partners van hetzelfde geslacht/sekse/gender.

LHBTI
Parapluterm voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen. Vaak wordt gesproken over LHBTI als een verzamelbegrip.

Panseksueel
Term voor een persoon die zich aangetrokken voelt tot mensen van alle geslachten en genders. Ook wel omniseksueel genoemd.

Transgender persoon
Iemand bij wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is geregistreerd.

Vragen of suggesties?

We realiseren ons dat we niet volledig zijn of recht kunnen doen aan alle verschillende meningen en voorkeuren die mensen hebben. We hebben weloverwogen keuzes gemaakt in wat we wel en niet hebben meegenomen in deze begrippenlijst. Uiteraard staan we open voor vragen, reacties en suggesties, zodat we deze begrippenlijst zo inclusief mogelijk kunnen maken.

E-mail jouw vraag of suggestie