Delen

Vrouwen in Den Haag

Vrouwen hebben al meer dan 100 jaar een stem om mee te beslissen over wie er in de Tweede Kamer terecht komt. Maar hoe gaat het verder eigenlijk met de vrouwen ín Den Haag?

Vrouwen in de Tweede Kamer, van toen tot nu

Op het moment dat vrouwen kiesrecht kregen, zat er één vrouw in de Tweede Kamer (Suze Groeneweg). Hoe de representatie van vrouwen in de Tweede Kamer vanaf dat moment is verlopen, zie je in de tabel hieronder:

 

Uit de tabel wordt duidelijk dat de man/vrouwverhouding in de Tweede Kamer nog nooit 50/50 is geweest. Sterker nog: we zien een kleine daling sinds 2012. Na de verkiezingen van 2017 was 36% van de Tweede Kamerleden vrouw, en na wat wisselingen zitten er op dit moment 48 vrouwen in de Tweede Kamer in Den Haag, oftewel 32%. Dat is het laagste percentage van de afgelopen twintig jaar.

Stem op een vrouw!

Veel feministen hebben zich ingezet voor meer vrouwen in de Tweede Kamer. De strijd voor meer vrouwen in de politiek kwam op tijdens de jaren ’70, toen politieke gelijkheid een belangrijk ideaal werd. Ook vandaag wordt nog actie gevoerd voor meer vrouwen in de politiek. Bijvoorbeeld door de organisatie Stem op een vrouw.

Een vrouw als Minister-President

70 van de 146 landen ter wereld hebben al een vrouwelijke regeringsleider gehad, maar in Nederland is het ons nog niet gelukt. Daarmee lopen we achter op de rest van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel vrouwen in de Nederlandse Antillen pas in 1948 hun stem mochten uitbrengen, was Maria Liberia-Peters in de jaren ’80 en ’90 de eerste vrouw die gekozen werd als premier van de Nederlandse Antillen. Ze was geboren op Curaçao en studeerde in Nederland voor onderwijzeres. Het viel het haar op dat Nederlandse kinderen bijna niets over de Antillen te horen kregen, terwijl Antilliaanse kinderen wel alles over Nederland moesten leren. Eenmaal terug in Curaçao werd ze lid van de politieke partij Partido Nashonal di Pueblo (Nationale Volkspartij) en in 1984 werd ze de Minister-President van de Nederlandse Antillen.Sinds Maria Liberia-Peters zijn er nog 5 andere vrouwelijke premiers binnen het Nederlands Koninkrijk geweest: Suzanne Camelia-Römer in 1993 en in 1998, Mirna Louisa-Godett van 2003 tot 2004, en Emily Saïdy de Jongh-Elhage van 2006-2010. Zij was de laatste regeringsleider van de Nederlandse Antillen. Op Sint Maarten trad Sarah Wescott-Williams in 2010 aan als eerste vrouwelijke premier, op Aruba was dat Evelyn Wever-Croes in 2017.

 Stem Gendergelijkheid

Bij WOMEN Inc. vinden we ook dat vrouwen nog te weinig gerepresenteerd worden in de politiek. Niet alleen de instroom van vrouwen in de politiek (van lokaal niveau tot landelijk) is lager dan die van mannen, ook zijn de politieke carrières van vrouwen gemiddeld korter én stromen ze minder snel door naar bestuurlijke functies zoals wethouder, burgemeester en gedeputeerde. 100 jaar na het aannemen van het actieve kiesrecht is het tijd dat vrouwen een volwaardige stem krijgen. Daarom hebben wij 6 punten opgesteld om gendergelijkheid in Nederland te bevorderen en roepen we alle politieke partijen op om deze punten in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen. Punt 5 van dit puntenplan stelt dat er op alle lagen gekeken moet worden naar verbetering van representatie van vrouwen in de politiek. Zo zou de formateur van het volgende kabinet een quotum mee moeten krijgen voor een vrouw-manverhouding van 40-60%.

Onderteken ons 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’!

Op 8 maart 2019 vierden we op Internationale Vrouwendag 100 jaar Vrouwenkiesrecht. De afgelopen 100 jaar is de stem van vrouwen alleen maar luider geworden. Want we zijn er nog lang niet.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • ...

De rol van de overheid bij gendergelijkheid

  • Kennis
  • ...

Vrouwenkiesrecht in Nederland

Bekijk meer