Delen

De winst van inclusieve media

Mediamakers zien het belang van een meer evenwichtige representatie van vrouwen en mannen in de media. Toch ziet het overgrote deel van hen geen rol voor zichzelf weggelegd in het veranderen van de huidige, stereotiepe beeldvorming. Mediamakers tillen zwaar aan hun onafhankelijkheid en kwaliteit. De vraag dient zich aan wat de effecten zouden zijn van een meer representatieve, inclusieve beeldvorming in de media naast het doorbreken van sociale ongelijkheid. Zou de media er andere doelgroepen mee kunnen aanspreken? Kan een meer divers beeld van de maatschappij een rol spelen in de harde strijd om de mediaconsument?

Een relevante media

Niet alleen is Nederland meer divers geworden, ook het medialandschap is veranderd met de opkomst van nieuwe media. 40% van de vrouwen zegt zich bijvoorbeeld niet te herkennen in reclamebeelden. Daar ziet Keith Weed, marketingdirecteur bij Unilever, een businesscase in. Met de campagne #Unstereotype speelt Unilever in op de behoefte van de samenleving. Dat een grote doelgroep zich niet gehoord voelt blijkt uit cijfers: 85% van vrouwen ‘wereldwijd’ vond in 2016 dat reclames een reëler beeld van vrouwen moeten geven. Dit wordt ook bevestigd door onderzoek van Unilever waarin 71% van vrouwen en 67% van meisjes aangaf dat de media beter moeten worden in het representeren van vrouwen met verschillende lichaamstypen, leeftijden en etnische achtergronden. 66% zapt zelfs weg als ze vinden dat vrouwen op een stereotype manier in beeld worden gebracht.

En de winst dan?

Het Geena Davis Institute on Gender in Media berekende dat films met vrouwelijke hoofdrollen in 2015 gemiddeld 15,8% meer opgebrachten dan films met mannelijke hoofdrollen. En volgens Unilever zijn niet-stereotype reclame-uitingen 25% meer effectief. Mediaprofessionals herkennen deze zakelijke winst van een meer representatieve beeldvorming, blijkt uit gesprekken. Het lijkt realistisch om te stellen dat een inclusieve beeldvorming in de media zowel positieve effecten heeft op de maatschappij als kansen biedt aan mediamakers. Het leidt tot bredere en betere perspectieven op de arbeidsmarkt en tot een meer evenredige werk-/zorgverdeling tussen vrouwen en mannen. Daarbij zullen uitsluiting en maatschappelijke ongelijkheid verminderen. Als de media niet meegaan met de maatschappelijke veranderingen zullen de verhalen en beelden die zij maken een groot deel van het publiek niet bereiken en zullen zij minder relevant worden in onze samenleving.

Meer weten?

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Kennis
 • Onderwijs
 • Media
 • ...

Beeldvorming

 • Kennis
 • Media
 • ...

Hoe gaat het met representatie in de media?

 • Kennis
 • Onderwijs
 • Media
 • ...

Wat is stereotypering?

Bekijk meer