Delen

Ons land zou instorten als we iedereen zouden oproepen voltijd te werken

“Stop kinderen niet de hele week in de opvang, maar koester de deeltijdsamenleving” dat is de titel van een opiniestuk in Trouw, gepubliceerd op 17 november en gericht aan WOMEN Inc. De boodschap: de emancipatiestrijd wordt verkeerd gevoerd wanneer opgeroepen wordt tot gratis kinderopvang. Bovendien moeten jonge kinderen hierdoor teveel tijd zonder hun ouders doorbrengen.

De aanleiding van het opiniestuk is onze campagne Het Werkt Niet, waarin we naast gratis kinderopvang de politiek oproepen tot 100% betaald partner- en ouderschapsverlof en financiële waardering voor mantelzorgers. De auteur van het opiniestuk schrijft: “Laten we onze deeltijdsamenleving koesteren. Laten we eens luisteren naar dat instinct van veel moeders om er voor hun kinderen te willen zijn.” 

Bij het lezen van het opiniestuk krabden we onszelf achter de oren. Onze boodschap zoals die in Trouw staat komt niet overeen met dat wat wij daadwerkelijk met onze campagne zeggen. Er lijken raakvlakken te bestaan, maar het gaat ook op veel punten mis. We zetten de drie belangrijkste misvattingen op een rij.

“De hele week in de opvang zodat ouders fulltime kunnen werken, is de doodsteek voor een zorgzame samenleving.”

Onze campagne is erop gericht om ouders vrije keuzes te geven met betrekking tot werk en zorg. Ons streven is daarbij niet dat kinderen 5 dagen naar de opvang gaan. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat slechts 12% van de ouders  5 dagen per week gebruik wil  maken van de opvang als dit gratis toegankelijk is. 

Wij roepen op tot gratis kinderopvang, dat zonder gedoe geregeld kan worden en toegankelijk is voor alle kinderen, omdat de manier waarop kinderopvang nu geregeld is drempels opwerpt voor ouders om er gebruik van te maken. Op die manier staat het nu dus een vrije keuze in de combinatie van werk en zorg in de weg. 

“Maatschappelijke organisaties als WOMEN Inc. en politici als Rob Jetten (D66) pleiten ervoor dat beide volwassenen in een gezin voltijds gaan werken”

Onbetaalde zorg is enorm belangrijk. Zonder de mensen die onbetaalde zorg verrichten (9 miljoen Nederlanders) zou ons land niet draaien. Wij zouden dan ook nooit iedereen oproepen alleen maar voltijd te gaan werken: ons land zou instorten. Wat we wel willen: mensen de vrije keuze geven in hoe zij werk en zorg willen combineren. Juist omdat zorg voor kinderen en mantelzorg zo belangrijk is maar ook financiële stress kan opleveren, moet hier vanuit de politiek de mogelijkheid toe geboden worden. De echte deeltijdsamenleving is een samenleving waarin iedereen (m/v/x) werk en zorg kan combineren zoals zij dat willen. 

“… een grote groep ouders vrijwillig kiest voor deeltijdwerk. Zij willen een baan combineren met tijd en zorg voor hun kinderen. Dat is ­precies wat meer mannen zouden moeten doen.”

En dat is ook wat een groot deel van de vaders wil! 60% van de vaders geeft aan meer tijd te willen doorbrengen met hun kinderen. Dit komt onder andere door de hardnekkige normen die bestaan in onze samenleving. Die schrijven voor dat een man kostwinner moet zijn en dat we voltijd horen te werken. Deze normen worden in stand gehouden door het systeem: omdat het partnerverlof slechts voor 70% vergoed wordt, geven veel partners aan er hierdoor minder gebruik van te maken. Ook van het ouderschapsverlof wordt weinig gebruikt gemaakt omdat het financieel niet mogelijk is. Oftewel: vaders kunnen niet vrij kiezen in de combinatie van werk en zorg die bij hen past. Willen we die vrije keuze mogelijk maken, zal naast kinderopvang dus het partner- en ouderschapsverlof 100% vergoed moeten worden.

Bij Dit is de Dag, het radioprogramma onder leiding van Tijs van den Brink, ging onze redacteur Sander in gesprek met de auteur van het opiniestuk. Het hele item is hier terug te luisteren en te bekijken.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

Investeren in kinderopvang loont

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

  • Actueel
  • Werk
  • Financiën
  • ...

Gezocht: vrouwen die meer uren willen werken

Bekijk meer