Delen

Een inclusief onderwijssysteem: van leerplicht naar het recht op ontwikkeling

WOMEN Inc. streeft naar een inclusief onderwijssysteem, gebaseerd op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school, en met een onbeperkt zelfbeeld van school kunnen. Dat dit nu nog niet het geval is blijkt uit veel verschillende cijfers: ruim de helft van de Nederlandse LHB-leerlingen wordt bijvoorbeeld uitgescholden om hun seksuele oriëntatie en tussen de 5 en 7 jaar gaan meisjes zichzelf als minder slim beschouwen dan jongens. Check voor meer cijfers onze onderwijspagina

In het jaar 2020 hebben we ons gefocust op het basisonderwijs en onszelf de vraag gesteld: hoe zorgen we ervoor dat het basisonderwijs eerlijke en gelijkwaardige kansen biedt voor ieder kind? Oftewel: hoe maken we het basisonderwijs zo inclusief mogelijk? Dit zijn enorme vraagstukken, Hierbij staan we er gelukkig niet alleen voor. Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen. Het onderwijs is hierin een belangrijke factor.

In december 2020 heeft het Lab Toekomstige Generaties een uitspraak gedaan over de kansenongelijkheid die bestaat in het Nederlandse onderwijssysteem, een uitspraak die in samenwerking met WOMEN Inc. tot stand is gekomen. De conclusie: de maatregelen die de overheid nu neemt om kansengelijkheid te bevorderen, schieten te kort. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat niet de ontwikkeling van het kind centraal staat, maar het feit dat ieder kind leerplichtig is. 


Lees de hele uitspraak hier

Stem Gendergelijkheid

In aanloop naar de verkiezingen agendeert WOMEN Inc. nog een ander punt op het thema onderwijs: we roepen de overheid op een actieve rol te spelen in het tegengaan van stereotypering in het onderwijs. Bijvoorbeeld door hierop toe te zien bij curriculumherzieningen in het onderwijs, door schoolboeken stereotype-vrij te maken en door docenten op te leiden om zich meer bewust te zijn van de invloed van (gender) bias. Ben je het eens met deze punten? Dan kun je richting de verkiezingen van maart 2021 onze petitie ondertekenen.

 

Teken de petitie!

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • ...

“Je leert niet alles over seksualiteit en relaties in één les.”

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Wat is de impact van de coronacrisis op verschillende mensen?

 • Actueel
 • Media
 • ...

WOMEN Inc. lanceert INClusieve Filmlijst

Bekijk meer