Delen

CBS: Ruim 200.000 vrouwen hebben geen betaalde baan vanwege zorgtaken

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat 223.000 mensen in 2018 niet werken omdat ze voor een gezin of huishouden zorgen. De afgelopen 10 jaar is dit cijfer met een derde gedaald. Wat onveranderd is gebleven is dat deze groep bijna alleen maar uit vrouwen bestaat (95%). Dat is een kleine verbetering tegenover de cijfers uit 2008, toen deze groep voor 97% uit vrouwen bestond. Waarom zijn vrouwen nog steeds zo oververtegenwoordigd in deze groep niet-werkenden en wat zijn de gevolgen hiervan?

Geschreven door: Eva de Haan

Het onderzoek laat zien dat een deel van de respondenten van het onderzoek aangeeft wel te willen werken, maar zich belemmerd voelt door de zorgtaken thuis. Van deze groep is het grootste deel (86%) vrouw. De combinatie van werk en zorg geeft te hoge druk, ze kunnen vaak geen geschikte betaalbare kinderopvang vinden en de schooltijden sluiten niet goed aan op het werk dat ze zouden willen verrichten. Daarnaast geven vrouwen die deeltijd werken ook vaker aan dan mannen dat ze graag meer uren zouden willen werken, maar dit is voor hen niet mogelijk omdat ze voor het gezin moeten zorgen.

Vrije keuze?

Er wordt vaak gedacht dat vrouwen ervoor kiezen om niet te werken om voor het gezin te zorgen. Maar hoe vrij is die keuze? Suzan Steeman (expert arbeidsmarkt WOMEN Inc.):

In Nederland verwachten we nog steeds dat vrouwen het grootste deel van de zorg voor het gezin op zich nemen. Ook omstandigheden zoals kort partnerverlof en slechte regelingen rondom kinderopvang beïnvloeden de keuze.

Dit jaar is het betaalde partnerverlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen, maar dit is lang niet genoeg voor een meer gelijke verdeling van de zorg voor kinderen. In Nederland ligt er ook nog steeds een groot stigma op fulltime werkende moeders en parttime (of niet-) werkende vaders. Zo blijkt 80% van de Nederlanders 3 dagen of minder per week het ideale aantal werkdagen voor vrouwen met jonge kinderen te vinden (slechts 35% vindt dat voor vaders met jonge kinderen). Door deze hardnekkige rolpatronen moeten vrouwen en mannen die de zorg voor het gezin anders willen verdelen flink tegen de stroom inzwemmen. Dat is niet voor iedereen weggelegd en dus leiden deze rolpatronen er vaak toe dat een vrouw, bij komst van kinderen, parttime gaat werken of (tijdelijk) helemaal stopt met werken.

Meer weten? Lees hier hoe onbewuste vooroordelen kunnen bijdragen aan ongelijkheid.

Vrouwen op achterstand

Het CBS onderzoek laat zien dat er 17 keer zoveel vrouwen als mannen geen betaald werk doen, omdat zij de zorg voor kinderen en huishouden op zich nemen. Dit zorgt ervoor dat vrouwen in Nederland op (financiële) achterstand komen. Deze vrouwen zijn financieel afhankelijk van hun partner of een uitkering. Slechts 50% van alle vrouwen in Nederland is financieel onafhankelijk tegenover 75% van mannen (bron: Emancipatiemonitor)

Ook heeft het feit dat veel vrouwen deeltijd werken effect op hun carrière. Als je deeltijd werkt maak je minder promotie, en zal je dus ook minder blijven verdienen dan als je fulltime zou werken. Dit is een van de redenen dat vrouwen gemiddeld 15% minder verdienen dan mannen. Lees hier meer over de loonkloof.

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een vrouw of man bent. In 2017 zijn we de Alliantie Samen werkt het! gestart. Deze Alliantie streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

 

Lees meer over de Aliantie Samen werkt het!

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Kijk Het WOMEN Inc. Jubileumfestival terug

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

 • Actueel
 • Media
 • ...

Nog weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia

Bekijk meer