Actie voor onderzoek naar het vrouwenhart

Op 27 september is het weer Dress Red Day, een initiatief van de Hartstichting om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. De Hartstichting roept vrouwen op om ook zelf initiatieven te organiseren en geld op te halen voor de Hartstichting. Veel vrouwen geven gehoor aan deze oproep, waaronder Bea Caniels met het evenement ‘Hartstikke Mooi’.

Hartstikke Mooi
Bea werkt bij de Hartstichting en organiseert het mode event ‘Hartstikke Mooi’, een evenement dat gaat plaatsvinden op 27 september in Apeldoorn. “We gaan daar mooie second hand/vintage kleding verkopen en er is ook een modeshow aan gekoppeld. De opbrengst is voor de Hartstichting, die het geld gaat besteden aan onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen”, aldus Bea.

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen
Bea hecht veel waarde aan dit goede doel, want onderzoek is hard nodig. “Decennia lang is er alleen onderzoek gedaan bij mannen, terwijl hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 is bij vrouwen. Pas sinds een paar jaar is bekend dat er grote verschillen zijn over hoe hart- en vaatziekten zich ontwikkelen bij mannen en vrouwen. Ik ontmoet steeds vaker vrouwen die, soms al op jonge leeftijd, getroffen zijn door een hartinfarct. Nog regelmatig komt het voor dat klachten niet tijdig herkend worden door de huisarts, want overgangsklachten lijken veel op hartklachten. Genoeg redenen om in actie te komen! Er is natuurlijk geld nodig voor onderzoek, maar ook aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten is belangrijk.”

Neem jezelf serieus
Als medewerker van de Hartstichting weet Bea hoe de onwetendheid over hart- en vaatziekten bij vrouwen hun uitwerking hebben. Zo zijn vrouwen zich niet altijd bewust van de klachten die ze hebben, de huisarts evenmin. Bea moedigt vrouwen aan zichzelf serieus te nemen: “Heb je klachten? Ga naar je huisarts en wees duidelijk. Verstop je klachten niet tussen andere klachten maar vertel wat je voelt en waar je bang voor bent. Vrouwen zijn vaak geneigd klachten op te sparen totdat ze voor zichzelf voldoende redenen hebben om uiteindelijk naar een huisarts te gaan.”

Kom ook!
Je bent van harte welkom bij ‘Hartstikke Mooi’! Het mode event vindt plaats op 27 september, in de Sequia Lodge aan de Laan van Malkenschoten 20 in Apeldoorn. Het begint om 13.30 uur en de entree is 7,50 euro. Meld je aan via b.caniels@hartstichting.nl. Heb je misschien nog mooie kleding over die je niet meer draagt maar die nog te mooi is om weg te gooien? Bea kan het goed gebruiken. Neem ook daarvoor contact met haar op via e-mail.

WOMEN Inc. vraagt ook aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten en organiseert op 30 september een bijeenkomst hierover. Kom ook! Lees meer op: http://old.womeninc.nl/event/bijeenkomst-over-gendersensitieve-zorg/