Gender en gezondheid

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg.

Gendersensitieve gezondheidszorg betekent dat er erkenning komt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid en deze worden meegenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen, en worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt. WOMEN Inc. werkt samen met professionals, politiek en publiek om te zorgen dat de gezondheidszorg voor vrouwen verbetert.

Wat zijn de belangrijkste feiten over gender en gezondheid?

  • Vrouwen gebruiken meer, langduriger en meer verschillende medicijnen. In 2012 is aan 61% van de mannen en 74% van de vrouwen een of meer geneesmiddelen verstrekt. Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen.
  • Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Bij 54 procent van de gevallen van een hartinfarct bij vrouwen, wordt deze gemist doordat de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen vaak anders zijn dan bij mannen. Vooral bij jonge vrouwen geeft een hartaanval vaak geen klachten van druk op de borst.
  • 13% van de vrouwen tegenover 9% van de mannen van 12 jaar en ouder is psychisch ongezond.
  • 70-90% van de zorggebruikers met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw.
  • Het merendeel van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw. Cijfers hierover variëren van 75 tot 84%.

Meer feiten weten? Lees ze hier.

Alliantie Gender & Gezondheid
De Alliantie Gender & Gezondheid is een uniek, interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals. De Alliantie Gender & Gezondheid is in 2012 van start gegaan, op initiatief van WOMEN Inc. en met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de Alliantie Gender & Gezondheid is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en gezondheidswinst te boeken, door het verschil tussen vrouwen en mannen in gezondheidszorg te maken. De Alliantie heeft drie pijlers: onderzoek, onderwijs en bewustzijn. 

Meer weten over de Alliantie Gender & Gezondheid? Lees het hier.