Zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer

Wat is zwangerschapsdiscriminatie?

Zwangerschapsdiscriminatie houdt in dat vrouwen gediscrimineerd en benadeeld worden omdat ze zwanger zijn of een kinderwens hebben. Discriminatie vanwege zwangerschap, een kinderwens of moederschap is bij wet verboden. Desondanks blijkt uit onderzoek van Het College voor de rechten van de mens dat 43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt te maken heeft gehad met een vorm van zwangerschapsdiscriminatie. 

 

In welke gevallen komt het voor? 

Zwangerschapsdiscriminatie kan op veel verschillende manieren voorkomen. Een aantal voorbeelden zijn: 

» Afwijzing bij sollicitatie door (gewenste) zwangerschap.  
» Discriminatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden (bijv. uitgesloten worden van promotie of salarisverhoging vanwege zwangerschap)
» Discriminatie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (bijv. het openlijk bekritiseerd worden vanwege zwangerschap)
» Het niet verlengen van een (tijdelijk) contract, of zelfs ontslag, vanwege zwangerschap. 

 

Check voor meer voorbeelden de facebookpagina Baby & Baan: een campagne die gestart is om het bewustzijn rondom zwangerschapsdiscriminatie te vergroten.

 

Wat zijn je rechten (als vrouw)? 

Veel van de zwangere vrouwen zijn niet op de hoogte van hun rechten tijdens en na de zwangerschap. Slechts 29% van de zwangere vrouwen die de laatste vier jaar actief is geweest op de arbeidsmarkt zegt dat ze zich in haar rechten heeft verdiept. We zetten de belangrijkste daarom graag voor je op een rijtje: 

» Een werkgever mag een werknemer niet afwijzen voor een functie vanwege haar zwangerschap, bevalling en/of moederschap. Ook mag het geen reden zijn om een contract niet te verlengen. 
» Je hebt als zwangere vrouw recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof. Je werkgever mag je niet benadelen wanneer je dit verlof opneemt (bijv. door het verminderen van loon). 
» Tijdens en na je zwangerschap mag je functie of functieomvang (aantal uren dat je werkt) niet aangepast worden. 
» Je hoeft een werkgever niet te vertellen dat je zwanger bent of een kinderwens hebt, tijdens of na een sollicitatie.
» Je hebt tijdens je zwangerschap recht op een vrijblijvend gesprek met de bedrijfsarts.  

 

Wat zijn je plichten (als vrouw)? 

Zwangerschap brengt ook enkele plichten met zich mee, bijvoorbeeld:

» Je bent verplicht om de zwangerschap te melden aan je werkgever. Wettelijk geldt hiervoor een termijn van drie weken voor het zwangerschapsverlof, maar eerder is natuurlijk wenselijk, bijvoorbeeld voor het regelen van vervanging tijdens je verlof. 
» De eerste zes weken zwangerschapsverlof dien je aaneengesloten op te nemen.
» Wanneer je na je zwangerschap tijdens werktijd borstvoeding wil geven/wil kolven moet je dit melden bij je werkgever.  

 

Wat zijn je plichten (als werkgever)?

Als werkgever mag je geen onderscheid maken op basis van zwangerschap of kinderwens. Dit brengt een aantal plichten met zich mee, waaronder: 

» Een werkgever is verplicht om zorg te dragen voor een discriminatievrije werkomgeving. Onderdeel hiervan is dat klachten over zwangerschapsdiscriminatie zorgvuldig moeten worden behandeld en onderzocht.
» Na zwangerschap ben je als werkgever verplicht de kersverse moeder te laten terugkeren in dezelfde functie, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. 
» Om de veiligheid en gezondheid van de zwangere werkneemster te waarborgen, ben je als werkgever verplicht om de arbeidsplaats en de arbeid die wordt verricht door de werkneemster te waarborgen. 
» Je hebt als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting gedurende zwangerschapsverlof. Dit verlof wordt namelijk uitgekeerd door het UWV.

 

Wat kun je doen?

Als je vermoedt dat je te maken hebt met zwangerschapsdiscriminatie, kun je hier melding van maken. Dit kan via het discriminatiemeldpunt van Het College voor de Rechten van de Mens: 

Meld zwangerschapsdiscriminatie hier

 

Bron: College voor de Rechten van de Mens. Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. September 2016.