De ‘gender equality’ paradox

zaterdag 21 september 2019
 

Hoe verklaar je dat juist in de meest gelijkwaardige landen meisjes twijfelen aan hun wetenschappelijke kwaliteiten?

Je zou verwachten dat meisjes minder twijfelen aan wat ze kunnen in meer gelijkwaardige landen waar de scheidslijnen tussen vrouwen en mannen minder strikt zijn. Maar juist in deze landen kiezen meisjes minder voor de als moeilijk bekend staande studies. Hoe kan het dat juist in de meest gelijkwaardige samenlevingen meisjes angst hebben voor wiskunde, techniek en wetenschap en jongens denken dat zij daar beter in zijn?

https://www.gade-gender.nl/gender/seksisme/de-gender-equality-paradox/