3 lessen uit de 'Work Life Challenge'!

woensdag 21 september 2016
 

WOMEN Inc. ging op bezoek bij Lianne, het vrouwennetwerk van netbeheerder Liander. Collega Saskia de Hoog gaf daar de workshop 'Work Life Challenge'. 20 vrouwen gingen in gesprek met elkaar en stonden stil bij hun eigen werk-privé balans. 

Om kennis te maken stelden de vrouwen zich aan elkaar voor aan de hand van hun eigen verdeling van zorg en werk. Daarna liet Saskia zien hoe de verdeling er gemiddeld uitziet in Nederland. Zo zorgen vrouwen twee keer zoveel als mannen en hoewel 58% van de bevolking zorg en werk graag gelijk willen verdelen, doet slechts 20% dit.

Na deze situatiesschets was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Een aantal vragen staan centraal in de workshop: ben je tevreden over je huidige verdeling van werk en zorg? Wat zou er gebeuren als je jouw zorgtaken een dag niet zou oppakken? De groep vrouwen was erg divers (alleenstaand, met/zonder kinderen, met/zonder mantelzorgtaken, net samenwonend of al jaren getrouwd) maar de knelpunten waar ze tegen aan lopen in hun verdeling van zorg en werk komen overeen. 
 

1. Vrouwen pakken zorgtaken automatisch op
"Mijn man vindt dat er een heel eerlijke verdeling is, hij denkt zelfs dat hij soms meer doet. Grappig hoe je andere interpretatie kan hebben van dezelfde situatie."

De vrouw die dit vertelde realiseerde zich dat haar man misschien niet altijd ziet hoeveel zij doet. Dit komt omdat ze dingen al oppakt voor hij kans heeft ze te zien. In dit automatisme herkenden anderen zich ook. Ze kunnen zich voorstellen dat een dag zorgtaken loslaten door 'Ik ben er even niet' te zeggen, duidelijk kan maken wat ze allemaal doen.

Een 'Ik ben er even niet' moment inplannen kan jou helpen om ook dit soort vanzelfsprekendheden te ontdekken!

Plan jouw moment in
 

2. Verschillen tussen mannen en vrouwen
"Ik denk, het moet zo, dus dan ik doe het zelf!"

Vrouwen merken door na te denken over hun zorgtaken ook dat ze dingen snel naar zich toetrekken. Ze betrappen zichzelf (en elkaar!) erop dat ze hun partner soms geen kans geven dingen op te pakken. De oplossing? Om te beginnen erover praten en elkaar meer ruimte geven. Daarnaast vinden de vrouwen het belangrijk hun eisen wat bij te stellen: 'je hoeft de lat niet op 10 te leggen, wees tevreden als de lat op 6 ligt als hij het doet.'

Ga ook het gesprek aan met jouw zorgpartner (je partner/broer/zus/iemand anders) om jouw ideale verdeling van werk en zorg te bereiken. Je kunt hiervoor de gesprekskaart van WOMEN Inc. gebruiken.

Download de gesprekskaart.
 

3. Het belang van het jezelf gunnen
"Het is ontzettend moeilijk om los te laten als er nog dingen liggen. Als ik de badkamer nog moet doen, blijft dat in mijn hoofd zitten als ik probeer te ontspannen."

Veel vrouwen herkennen zich in deze uitspraak. Toch geven ze elkaar als belangrijkste tip mee dat je jezelf die ontspanning moet gunnen.
Ook vrouwen die al eerder een 'Ik ben er even niet' moment inplanden vinden het belangrijk dat vrouwen tijd voor zichzelf maken. 

Lees hier over de bijzondere 'Ik ben er even niet' ervaringen van andere vrouwen.

De workshop was voor veel vrouwen een eyeopener én een manier om herkenbare ervaringen uit te wisselen. Een belangrijke stap in het bereiken van hun ideale verdeling van zorg en werk!PS. Een van de deelnemers heeft vorig jaar te maken gehad met mantelzorgtaken voor haar moeder. Zij werd er door haar teamleider op gewezen dat ze hiervoor (betaald) verlof mocht opnemen! Dit heeft haar toen ontzettend geholpen. Weet jij waar je recht op hebt? Bekijk de verlofregelingen tabel!