• WOMEN Inc.
   
  Wij vergroten de kansen van vrouwen op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. En streven naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of jongen wordt geboren.
 • Nieuws & Agenda
   
  • Waarom de afbraak van ons onderwijs ook een vrouwenonderwerp is
  • Masterclass: 'Wat is de winst van werkgeluk'
  » Lees het laatste nieuws!
 • Doe mee!
   
  Deel je verhaal op het Podium, plaats een oproep op het Prikbord of test jezelf. Sluit je aan bij het snel groeiende en diverse WOMEN Inc. netwerk.
 • aanTafel
   
  ❝ Inspirerend ❞ | ❝ Leerzaam ❞
  ❝ Bijzonder ❞ | ❝ Zeer waardevol ❞
  Schuif aanTafel, ga in gesprek over doel, lef & netwerk en ervaar het zelf!

Wet gelijke beloning vrouwen en mannen

6 maart 2018

loonverschil ongelijke beloning mannen en vrouwen

Geschreven door: Suzan Steeman

 

Vandaag presenteren PvdA, de SP, GroenLinks en 50PLUS een voorontwerp voor de wet gelijke beloning voor vrouwen en mannen. WOMEN Inc. is blij dat er in de politiek eindelijk een stap wordt gezet richting gelijke beloning.

 

Gelijke beloning is verplicht maar wordt niet altijd nageleefd

Eigenlijk is het niets nieuws. Het is in Nederland al sinds 1980 verplicht om mannen en vrouwen gelijk te belonen voor hetzelfde werk. Doe je dit niet, dan discrimineer je op grond van geslacht. Maar ook al is ongelijk belonen voor hetzelfde werk dus verboden, toch gebeurt het nog wel. Werkgevers doen dit niet expres of bewust, veel werkgevers weten helemaal niet of het ook binnen hun organisatie voorkomt. Het College voor de Rechten van de Mens toont zelfs aan dat het in elke sector voorkomt. Werkgevers hebben niet de intentie te discrimineren, maar doen dit onbewust. Bijvoorbeeld omdat ze beloningscriteria hanteren die ongelijke beloning in de hand spelen.

 

Hoe stereotypering leidt tot ongelijke beloning

 

Tijd voor transparantie en verantwoordelijkheid werkgevers

Voor inspiratie voor de aanpak van ongelijke beloning kan Nederland naar andere (buur)landen kijken. IJsland en Duitsland lopen voorop als het gaat om wetgeving. In Duitsland zijn organisaties sinds 2018 verplicht om inzicht te geven in salarissen, wanneer een medewerker daar om vraagt. In Nederland is dit geen verplichting. IJsland gaat nog een stapje verder. Daar moeten werkgevers garanderen dat ze werknemers met gelijkwaardig werk gelijk belonen. In Nederland is het nu aan invididuele medewerkers om aan te tonen dat ze ongelijk worden beloond. In Duitsland en IJsland is meer transparantie en wordt de verantwoordelijkheid voor gelijk belonen bij werkgevers gelegd. Twee belangrijke veranderingen die ook in Nederland nodig zijn.

 

Voorwaarde voor tegengaan ongelijke beloning

In IJsland is met de wetgeving ook een ‘Equal pay standard’ geïntroduceerd. Daarmee kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier toetsen of ongelijke beloning voorkomt. Deze standaard bestaat nog niet in Nederland en is wat WOMEN Inc. betreft wel een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorvoeren van de wetgeving.

 

Op naar gelijke kansen op de werkvloer

WOMEN Inc. zet zich al jaren in voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Door middel van campagnes, lobby en gesprekken met werknemers en werkgevers pakken wij loonverschil en ongelijke beloning aan. Daarnaast streven we naar een doorbraak in de verdeling van werk en zorg en zetten we ons in om stereotypering op de werkvloer tegen te gaan.