Waarom Internationale Vrouwendag nog steeds nodig is - ook na 100 jaar vrouwenkiesrecht

12 februari 2019

Waarom is internationale vrouwendag nog steeds nodig

Foto: Kiddo van der Veen

 

Algemeen kiesrecht

In 2019 vieren we dat mannen en vrouwen 100 jaar lang hebben mogen stemmen en verkozen mogen worden. In 1919 werd namelijk het algemeen vrouwenkiesrecht ingevoerd dankzij een lange strijd van de zogeheten suffragettes. Bekende Nederlandse voorvechters voor het vrouwenkiesrecht zijn Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs, respectievelijk oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, later bekend als Vereeniging van Staatsburgeressen.

 

Na 100 jaar kiesrecht hebben we belangrijke veranderingen doorgevoerd. Zo werden vrouwen in 1956 officieel handelingsbekwaam, hebben we allemaal gelijke toegang tot onderwijs en bestaan er antidiscriminatiewetten. Vrouwen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, er is seksuele vrijheid en zorg- en huishoudelijke taken zijn vaak niet alleen meer de verantwoordelijkheid van vrouwen.

 

Toch is Internationale Vrouwendag nog hard nodig. Dit blijkt uit cijfers en persoonlijke ervaringen van vrouwen.

 

 

Gelijkheid nog niet bereikt in Nederland*

 • Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op een droevige 27e plaats.
 • Veel vrouwen in Nederland (49,8 procent) zijn niet financieel onafhankelijk. Dit tegenover 74,6 procent van de mannen, die wel onafhankelijk zijn. 
 • Mannen en vrouwen verdienen vandaag de dag nog steeds niet hetzelfde. Het gemiddelde loonverschil is 15,5 procent.
 • Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken (kinderen, mantelzorg) als mannen. Hoewel de helft van de stellen met kinderen werk en zorg gelijk zouden willen verdelen, doet slechts 18 procent dit.
 • In 2017 was 11,7 procent van de bestuurders (die de dagelijkse leiding hebben) vrouw. Terwijl een wettelijk streefcijfer voorschrijft dat dit vóór 1 januari 2020 30 procent moet worden. Ook in de politiek zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. In de Tweede Kamer is maar 31 procent vrouw, in de gemeenteraden 34 procent.
 • Vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen, maar brengen minder jaren door in goede gezondheid.
 • Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen vaak over het hoofd gezien, omdat zij andere symptomen kunnen hebben dan mannen.
 • Bij de NPO is slechts 35,4 procent van de mensen in beeld vrouw. Bij een evenredige representatie zou dit 50 procent moeten zijn. 
 • Van alle experts in de media is 88 procent man en slechts 12 procent vrouw.
 • Vrouwen boven de 50 jaar komen bijna 6 x minder in beeld dan mannen boven de 50 jaar.
 • Slechts 13 procent van de moeders in kinderboeken heeft een betaalde baan, dat is bijna 6 x minder dan in werkelijkheid. 

 

Internationale Vrouwendag

Deze internationale vrouwendag besteedt WOMEN Inc. aandacht aan alle stappen voorwaarts die we de afgelopen 100 jaar hebben gemaakt, maar kijken we ook naar de toekomst. Want het duurt natuurlijk veel te lang als we nog eens 100 jaar moeten wachten totdat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld. Daarom gaan we ook dit jaar weer een video lanceren waarin we vieren wat goed gaat en vooruit kijken naar wat beter kan. Op 8 maart worden er heel veel activiteiten georganiseerd door het hele land. De kalender vind je hier!

Waar ben jij te vinden op 8 maart?

 

 

* Dit is een incomplete lijst met cijfers over ongelijkheid in Nederland. We hebben voor deze gegevens gekozen omdat deze in lijn zijn met de thema's van WOMEN Inc., namelijk Geld, Gezondheid en Beeldvorming. Andere thema's zoals seksualiteit, geweld tegen vrouwen etc. worden naar onze mening voldoende vertegenwoordigd door andere organisaties.