Delen

Mijn Naam is Peter

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in besluitvormende posities: van de 94 CEO’s in Nederland zijn er 5 vrouw. Hiermee hebben vrouwen een stuk minder invloed dan mannen. Tijd om hier verandering in te brengen! Daarom riepen WOMEN Inc. en BrandedU in de week van 24 januari 2022 alle vrouwen in Nederland op om hun voornaam op LinkedIn te veranderen in Peter, om aandacht te vragen voor de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer. 

 

#MIJNNAAMISPETER

Met de campagne #mijnnaamispeter wilden we mensen bewustmaken van het feit dat er toentertijd evenveel CEO’s zijn die Peter heten, als CEO’s die vrouw zijn. Ten tijde van de campagne was slechts 5% van de CEO’s van beursgenoteerde bedrijven in Nederland vrouw.

We lanceerden de campagne met de hulp van meerdere invloedrijke vrouwen, waaronder voetballer Rocky Hehakaija en de hoofdredacteur van Vogue, Yeliz Çicek. Zij veranderden allemaal hun LinkedIn-naam voor een week in Peter en vroegen anderen hetzelfde te doen. Vele vrouwen volgden en veranderden hun naam in Peter, waardoor het bewustzijn werd vergroot bij de bedrijven waar ze werken en daarbuiten. Het algoritme van LinkedIn deed de rest en maakte het onderwerp meteen trending.

Impactvolle campagne

De campagne heeft miljoenen Nederlanders bereikt. Ook is de campagne in het buitenland opgepikt, zo is dezelfde actie in Noorwegen gevoerd met de naam ‘Arne’. In Nederland deden ook mannen deden mee door hun naam te veranderen in Petra – de vrouwelijke variant van Peter – uit solidariteit met vrouwen. Een van hen was Prins Constantijn van Oranje-Nassau.

Een impactvolle campagne waarbij een simpele naamsverandering de discussie over genderongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer op gang bracht!

Veelgestelde vragen

Wat zijn de oorzaken van ongelijke representatie?

De oorzaken van deze ongelijkheid zijn zowel cultureel als systemisch. Zo heeft de ongelijke verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen een grote invloed op hun arbeidskansen. Maar ook genderstereotypering (vooroordelen op basis van iemands gender) staat vrouwen in de weg om de top in het bedrijfsleven te bereiken. Minder vrouwen aan de top betekent ook dat er minder rolmodellen zijn, terwijl zichtbare rolmodellen kunnen bijdragen aan meer vrouwen in besluitvormende posities.

Wat is het belang van gelijke representatie?

Representatie op de werkvloer is belangrijk, you can’t be what you can’t see. Het werkt als een kettingreactie: als er meer vrouwen doorstromen naar besluitvormende posities creëer je rolmodellen die een steun in de rug kunnen zijn voor anderen met vergelijkbare ambities. Voor een inclusieve werkvloer is het van belang dat mensen zichzelf terugzien in verschillende lagen van de organisatie.

De campagne heeft voor brede bewustwording gezorgd. Wat doet WOMEN Inc. verder voor gendergelijkheid op de arbeidsmarkt?

WOMEN Inc. wil dat vrouwen in Nederland kunnen rekenen op een inclusieve arbeidsmarkt met gelijke kansen en mogelijkheden ongeacht gender of sekse. Dat is nu niet het geval. Vrouwen en mannen hebben niet dezelfde mogelijkheden en kansen om betaald en onbetaald werk te combineren; er is nog altijd een loonkloof; en er is geen gelijke representatie van vrouwen in de top. Om politiek en werkgevers te mobiliseren voert WOMEN Inc. al ruim 15 jaar campagne op verschillende thema’s. Daarnaast werken wij veelvuldig en intensief samen met landelijke en lokale overheden, bedrijven, instellingen en kennisinstituten. Zo werken we samen aan een gelijkwaardiger Nederland, voor iedereen.

Feiten & Cijfers

12%

Slechts 12% van de raad van bestuur (rvb) van beursgenoteerde bedrijven is vrouw.

Binnen universiteiten is 25,7% van de hoogleraren vrouw.

Er zijn evenveel CEO’s die Peter heten, als CEO’s die vrouw zijn.

Het Nederlandse parlement bestaat maar voor 36,9% uit vrouwen.

100

Bij de 100 grootste bedrijven in Nederland is slechts 14% van de algemeen directeuren vrouw.

28%

De subtop van grote bedrijven bestaat voor 28% uit vrouwen.

Cannes Lions 2022 – Bronzen award

Samen met BrandedU en The Family Amsterdam heeft WOMEN Inc. een bronzen Leeuw ontvangen voor de campagne op het Cannes Lions International Festival of Creativity, de grootste bijeenkomst van de communicatie en reclame industrie.

 

Initiatiefnemers