Delen

Zwangerschap en werk

Vrouwen werken steeds meer en langer. Steeds vaker is een zwangerschap onderdeel van deze loopbaan van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat hier op een goede manier rekening mee wordt gehouden.

Waar lopen vrouwen tegen aan?

Vrouwen vinden het moeilijk om klachten bespreekbaar te maken. Ze willen niet het risico lopen dat ze anders behandeld worden door collega’s of leidinggevenden. Als klachten niet bespreekbaar zijn, kunnen ze op lange termijn leiden tot verzuim. Vermoeidheid is de belangrijkste reden dat zwangere vrouwen korte of langere tijd verzuimen van hun werk. Voor zowel de werkgever als de vrouw in kwestie is het daarom belangrijk dat er zo vroeg mogelijk in de zwangerschap een bezoekje aan de bedrijfsarts wordt gebracht. Iedere zwangere vrouw heeft bovendien recht op een vrijblijvend, preventief consult met de bedrijfsarts. Vervolgens kan er met een leidinggevende gesproken worden over werktijden, werkdruk, werktempo en werkduur.

Zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschap wordt nog te vaak gezien als iets dat afdoet aan de professionaliteit van een vrouw.  Dit stereotype kan zwangerschapsdiscriminatie in de hand helpen, iets waar bijna de helft van zwangere of net bevallen vrouwen (vermoedelijk) mee te maken krijgt. Lees er hier meer over!

Passend werkgeverschap

De huidige arbeidscultuur van flexwerken, freelancen en tijdelijke contracten, maar ook van telefoons die nooit uitgaan, vraagt om onbeperkte beschikbaarheid van werkenden. De normwerknemer is daarom impliciet een onbeperkt beschikbare man met een altijd fit onproblematisch lichaam en zonder zorgtaken. Dit is een norm waar veel vrouwen en steeds meer mannen moeilijker aan kunnen voldoen. Het is duidelijk dat vrouwspecifieke levensfasen niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is zonde, want de oplossingen kunnen soms heel simpel zijn. Lees bijvoorbeeld Whitney’s verhaal over hoe haar werkgever rekening houdt met de bekkenbodeminstabiliteit die ze sinds haar zwangerschap heeft. Juist door als werkgever oog te hebben voor deze vrouw-specifieke klachten, ze bespreekbaar te maken, en ondersteuning te bieden, kan ziekteverzuim worden voorkomen.

Waarom is het belangrijk dat vrouwen kunnen blijven werken tijdens en na hun zwangerschap?

De meerderheid van vrouwen vindt betaald werk belangrijk en werken heeft over het algemeen een positief effect op de levens van vrouwen. 1 op de 4 vrouwen wil graag carrière maken, daarin verschillen vrouwen niet van mannen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vrouwen prettig kunnen doorwerken als ze zwanger zijn (geweest). Vrouwen halen plezier uit hun werk, het draagt bij aan hun ontwikkeling en ze willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook zijn de sociale contacten en waardering vanuit werk van toegevoegde waarde. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door de ruimte te geven om door te kunnen werken zonder dat de gezondheid of het welzijn van vrouwen in gevaar komt.

Ga het gesprek aan op de werkvloer

Op je werk vertellen dat je zwanger bent, kan als een uitdaging voelen. Zeker wanneer je bedenkt dat 43% van zwangere vrouwen aangeeft dat ze te maken heeft gehad met zwangerschapsdiscriminatie. Daarom is het belangrijk zo goed mogelijk voorbereid het gesprek in te gaan. Om daarbij te helpen hebben we, samen met 24Baby, een gespreksstarter gemaakt. Hierin staan alle belangrijke onderwerpen voor werknemers en werkgevers om te bespreken. Waar heb je als zwangere vrouw recht op? Wat kan je als werkgever doen? En hoe zorg je ervoor de gehele periode zo soepel mogelijk verloopt?


Download de gespreksstarter hier!

Meer weten?

 

Met de makers van Klikbeet ontwikkelden we deze video, om te laten zien hoe werkgevers rekening kunnen houden met zwangere medewerkers.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Werk
  • ...

Zwangerschapsdiscriminatie

  • Kennis
  • Werk
  • ...

Inclusief werkgeverschap

  • Kennis
  • Werk
  • ...

Ongelijke werk-zorgverdeling

Bekijk meer