Delen

Hoogtepunten uit podcast #4: Groep 8

In deze aflevering spreken we Jaylin, die in de jongerenraad zit van de documentaire-serie KLASSEN, van omroep HUMAN. Deze serie gaat over kansenongelijkheid in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze spreekt zich in de raad uit over wat ze in de documentaire, en op haar eigen school, ziet gebeuren. 

We spreken Jaylin op haar eigen school in Oss, een school waarop ze zich veilig en fijn voelt. Ze voelt zich begrepen en heeft fijne vrienden. Wel reageert ze direct met “nee” op de vraag of iedereen op school gelijke kansen krijgt. 

“Het is heel moeilijk voor een kind om de kansen die ze krijgen te grijpen, als ze bijvoorbeeld een hele moeilijke thuissituatie hebben. Als je thuis met zaken te maken krijgt waar je niet mee hoort te zitten op die leeftijd, dan ga je het natuurlijk slechter doen op school.” 

Naast thuissituatie noemt Jaylin nog andere zaken die invloed kunnen hebben op de kansen van leerlingen: een eventuele taalachterstand, het opleidingsniveau van ouders, huidskleur en religie. 

“Als mensen dat blijven zien als iets waar kinderen iets aan kunnen doen, dan krijgen ze niet de kansen die ze verdienen”

Jaylin vertelt dat ook op haar eigen school wel eens grapjes gemaakt worden over iemands huidskleur of afkomst. Ze komt hier, samen met andere leerlingen, tegen in opstand en bespreekt het bijvoorbeeld met de leraren. 

Na de zomer gaat Jaylin naar de middelbare. Een spannende tijd dus. De adviezen die de leerlingen uit groep 8 krijgen maken veel los. Vooral de kinderen met een vmbo advies kunnen het gevoel krijgen dat ze minder zijn, vertelt Jaylin. De oplossing? “Dat iedereen tevreden is met z’n advies. Je moet beseffen: ik heb m’n best gedaan, dus dat is m’n niveau en dat past bij mij. 

Wanneer we Jaylin vragen naar de kansen van meisjes en vrouwen, vertelt ze dat vrouwen op de arbeidsmarkt wel eens moeite kunnen hebben met het uitspreken van hun mening, of serieus genomen worden. Na even nadenken bedenkt ze zich dat het voor meisjes op bepaalde plekken ook moeilijker is, bijvoorbeeld sport. “Er wordt vaak gezegd dat meisjes niet kunnen voetballen, en dat jongens die op ballet zitten vast gay zijn. Dat vind ik zo’n onzin.”

De ervaringen en de dromen van Jaylin staan niet op zichzelf. Wanneer we de dromen van meisjes én jongens willen waarmaken, moet er een hoop veranderen, ook in het onderwijs. WOMEN Inc. agendeert richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 drie verschillende punten:

  1. Schoolboeken moeten stereotype-vrij zijn. 
  2. Leraren moeten bias-bewust opgeleid worden. Zodat ze zich bewust zijn van hun eigen onbewuste vooroordelen. Uit een rapport van de onderwijsraad dit jaar blijkt namelijk dat verschillen tussen meisjes en jongetjes met name komen door bewuste en onbewuste denkbeelden over gender. Thuis, onder leeftijdsgenoten en op school.
  3. In de politieke discussies over kansengelijkheid in het onderwijs wordt gender vaak vergeten, ondanks dat er grote verschillen zitten in de kansen van jongens en meisjes. Wij pleiten ervoor dat in onderwijsbeleid hiermee rekening wordt gehouden.

Kun jij je vinden in deze punten? Teken dan onze petitie op stemgendergelijkheid.nl.