Delen

Hoogtepunten uit podcast #10: Deeltijdklem

In deze 10e aflevering staat de deeltijdklem centraal. Met deze term willen we benadrukken dat de keuze voor parttime werken niet altijd een vrije keuze is. De term deeltijdklem gebruiken wij liever dan de term deeltijdcultuur, die namelijk vaak in een negatieve context wordt gebruikt. Vrouwen zouden lui zijn, of minder ambitieus dan mannen. 

De deeltijdcultuur wordt gebruikt als een verklaring voor het feit dat driekwart van de vrouwen in Nederland parttime werkt, tegenover 20% van de mannen. Door er zo over te spreken doen we alsof deeltijd of voltijd werken altijd een vrije keuze is: mannen zouden vrij kiezen voor voltijd, vrouwen voor deeltijd. Wij stellen het anders: vrouwen zitten vast in de deeltijdklem, mannen worden klemgezet door de voltijdvariant. 

De drie gasten van deze aflevering zijn Riiziane, Judith en Annelotte. Zij hebben elk hun eigen reden om meer te willen werken: Riiziane wil een hypotheek kunnen betalen en Annelotte en Judith zien meer betaald werk vooral als verrijking van zichzelf. 

Riiziane: “Ik woon nog thuis en de grootste reden daarvoor is dat het in de randstad onmogelijk is om een woning te vinden. De reden daarvoor is dat onze hele markt is afgestemd op anderhalf keer modaal. Dan kun je in je eentje keihard werken, maar het systeem is niet passend voor jouw situatie.” 

Judith: “Ik heb een studie gedaan. Dus dan vind ik het fijn dat ik de kwaliteiten die ik heb kan benutten in een functie. Maar we hebben een tijdje gehad dat ik fulltime werkte en mijn man thuis was met de kinderen. Je krijgt daar dan opmerkingen over, terwijl ik denk: het hoeft toch niet zo te zijn dat de man fulltime werkt en dat de vrouw thuis is met de kinderen. We leven gewoon niet meer in zo’n wereld.”

Annelotte: “Ik koos bewust voor 24 uur omdat ik na de geboorte van m’n kinderen veel met de zorg voor hen bezig was. Je moet er dan voor zorgen dat alles in goede banen te leiden valt.” 

Er zijn overduidelijk tal van invloeden die onze keuze om meer of minder te werken bepalen. De zorg voor kinderen, in het geval van Annelotte. Hypotheken, in het geval van Riiziane en verwachtingen van de maatschappij in het geval van Judith.

Om kort op de verwachtingen van de maatschappij in te gaan: uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders vindt dat moeders van kinderen die nog niet naar school gaan, drie dagen per week óf minder zouden moeten werken. Ook bij Judith sluipen op een gegeven moment de traditionele rolpatronen er weer in.

In het geval van Annelotte komt erbij dat fulltime werken voor haar helemaal geen optie is. Met name vrouwen werken in sectoren waarin deeltijd werken de norm is, zoals de zorg en het onderwijs. 

Alle drie de vrouwen hebben de WerkUrenBerekenaar ingevuld, om te kijken wat hun nieuwe situatie onder de streep oplevert. In het geval van Judith is het resultaat positief. 

“Als ik 32 uur zou gaan werken zou het verschil in besteedbaar inkomen per maand 200 euro zijn. Nou, dat is een mooi bedrag toch?”

Riiziane sluit de aflevering af met een oproep: “Vul de tool in, want dan weet je hoe je ervoor staat!”