Delen

Gender en studiekeuze

In Nederland heeft gender nog steeds enorme invloed op iemand studiekeuze. Tien jaar geleden koos slechts 6 procent van de vrouwen op het HBO bijvoorbeeld een bètatechnische opleiding. Dat percentage is inmiddels verdubbeld, maar beslaat dus nog steeds maar 12 procent. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische MBO-opleiding op niveau 2 is licht gestegen van 4 procent naar 5 procent. Daar waar meisjes weinig voor betatechnische studies of opleidingen kiezen, kiezen jongens weinig voor het onderwijs en de zorg. Op het VMBO kiest slechts vijftien procent van de jongens voor de sector zorg en welzijn en in 2018 was ongeveer 1 op de 5 studenten in het MBO ‘zorg en welzijn’ een jongen. 

Uitwerking op de arbeidsmarkt

Er bestaat een enorme tweedeling op de arbeidsmarkt: er zijn beroepen waarin met name vrouwen werkzaam zijn, en beroepen waarin met name mannen werken. In 2020 is 79,8 procent van de mensen die in de sector Zorg & Welzijn werken vrouw. Ook in de pedagogische sector (o.a. onderwijs) zijn veel vaker vrouwen werkzaam (69,3 procent). De sectoren waarin met name mannen werkzaam zijn, zijn de sectoren Techniek (86 procent is man), ICT (83,5 procent is man) en Transport & Logistiek (80,7 procent is man).

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Onderwijs
  • ...

Bias bij leraren

  • Kennis
  • Onderwijs
  • ...

Kansenongelijkheid in het onderwijs

  • Kennis
  • Onderwijs
  • ...

Stereotypering in schoolboeken

Bekijk meer