Hoogtepunten uit podcast #1: 15 jaar WOMEN Inc.

De eerste aflevering zoomen we in op 15 jaar WOMEN Inc.: Hoe is WOMEN Inc. ontstaan en wat is er de afgelopen 15 jaar veranderd op het gebied van emancipatie? Deze podcast is met WOMEN Inc.’s directeur-bestuurder Jannet Vaessen. Zij vertelt over het ontstaan van WOMEN Inc., de grote doorbraken en haar persoonlijke leven.

Na haar studie geschiedenis werkt Jannet als televisie- en documentairemaker. Eerst als freelancer, daarna gaat ze aan de slag bij de Cultuurfabriek, waar ze evenementen organiseert over maatschappelijke thema’s. Vrouwenemancipatie is nog geen hoofdthema in haar leven. Tot minister de Geus van sociale zaken in 2003 de volgende uitspraak doet: “De emancipatie is voltooid.” “Dat was een startpunt voor heel veel clubs om te zeggen: Pardon, helemaal niet?!”

“Die clubs meldden zich bij de cultuurfabriek en Egbert, mijn toenmalige baas, zei meteen: ‘aan dit onderwerp moeten we aandacht gaan besteden.’ Maar ik had een allergie – die overigens heel veel mensen toen hadden – tegenover hoe feminisme en emancipatie geframed waren, anti-man, normatief, dat wilde ik niet.”

Jannet begint de feiten over feminisme en emancipatie te bestuderen en komt erachter dat die heel erg in favour of her zijn. “Hoe kan ik nou tegen iets zijn, wat voor mij is, is dat niet heel raar?”

Dit besef groeit bij Jannet tijdens de ‘zeepkistavonden’ die ze bij de Cultuurfabriek organiseert. Tijdens deze wekelijkse avonden klimmen mensen op een zeepkist, om aan het publiek te vertellen wat er volgens hen moet veranderen op het gebied van emancipatie. Jannet zelf luistert aandachtig. “Door al die avonden te hebben geluisterd, voelde ik dat ik kon zeggen dat ik wist wat er speelde en wat er leefde onder vrouwen omtrent het thema feminisme.”

Deze avonden leiden tot het ontstaan van WOMEN Inc. Na tientallen zeepkistavonden is het tijd voor het grote werk. In de beurs of Berlage komen 6000 mensen samen voor het eerste WOMEN Inc. festival waar alle vrouwen welkom zijn. “We hadden iedereen uitgenodigd, net als zo’n feestje waar je dan een beetje nerveus voor kan zijn, hoe zal het worden nu ik iedereen heb uitgenodigd?” Het festival wordt een groot succes. Er hangt een gemeenschappelijke energie. “Alleen al al die verscheidenheid laten bestaan, in plaats van in stereotype praten over hoe een vrouw wel of niet moet zijn, dat was eigenlijk de schoonheid ervan.”

Na het festival gaat WOMEN Inc. zich richten op thema’s die iedereen raken: werk, gezondheid en beeldvorming. In de jaren die volgen behaald WOMEN Inc. met aandacht voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en in de media mooie successen. Zoals het kennisprogramma bij het ministerie van Volksgezondheid, sport en welzijn waardoor er aan de lopende band nieuwe onderzoeken en feiten over gender-sensitieve gezondheidszorg naar buiten komen. Een ander voorbeeld is het uitgebreide partnerverlof: van twee dagen naar een week met daarbij nog vijf weken met 70 procent van het salaris.

Nu heeft WOMEN Inc. een puntenplan om gendersensitief beleid op de agenda van politieke partijen te zetten. “Toen WOMEN Inc. het plan presenteerde was er heel veel aandacht voor vanuit politieke partijen. Emancipatie is hot.” 15 jaar WOMEN Inc.: van het organiseren van enorme festivals naar het beïnvloeden van wet- en regelgeving.

“Mijn wens is dat onze missie volbracht wordt, namelijk dat het binnen 10 jaar voor je kansen niet meer uitmaakt of je een jongetje of een meisje bent. De combinatie van een jong team met kennis van nu en mijn inzichten van de afgelopen 15 jaar maken ons redelijk onoverwinnelijk.”

Voor het eerste WOMEN Inc. festival wilden we van alle vrouwen weten waar emancipatie over moest gaan. Het voelde als zo’n feestje waar je een beetje nerveus kan zijn: hoe zal het worden nu ik iedereen heb uitgenodigd?