Over nieuwe verdeling

Vrouwen zorgen twee keer zoveel als mannen en er komt alleen maar meer zorg aan. Om te voorkomen dat de extra zorg op de schouders van vrouwen terecht komt, is WOMEN Inc. de publiekscampagne 'Ik ben er even niet' gestart. Daarnaast zijn we in gesprek met overheid en werkgevers over een nieuwe verdeling van zorg en werk.
Waarom een nieuwe verdeling?
De verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen staat al 15 jaar stil. Met de komst van de participatiesamenleving komen meer zorgtaken bij burgers terecht. WOMEN Inc. wil voorkomen dat vrouwen overbelast raken of minder gaan werken en pleit daarom voor een nieuwe verdeling van zorg en werk.
 
  • 58% van de bevolking vindt dat partners zorgtaken gelijk moeten verdelen. In werkelijkheid doet slechts 10% dit.
  • 60% van de vaders wil meer tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen.
  • De helft van de werkende vrouwen combineert werk met zorg voor kinderen.
  • Een kwart van de vrouwen combineert werk met zorg voor anderen (mantelzorg).
  • In de afgelopen jaren is het ziekteverzuim door stress verachtvoudigd. Stress is niet alleen maar werkgerelateerd, maar heeft steeds vaker te maken met het combineren van werk en zorg.
Samen werken aan een nieuwe verdeling
Op 6 maart 2015 is WOMEN Inc. gestart met de campagne voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Op deze dag gingen vrouwen, mannen, beleidsmakers en werkgevers in aanwezigheid van Koningin Máxima met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland. Bekijk de video!
 


Ik ben er even niet
Met de publiekscampagne 'Ik ben er even niet' roept WOMEN Inc. vrouwen op om stil te staan bij hun ideale verdeling van zorg en werk. Al meer dan 40.000 vrouwen in heel Nederland deden mee en lieten hun onbetaalde zorgtaken voor één dag over aan anderen. 

Rol overheid en werkgevers
WOMEN Inc. roept de overheid op om de nieuwe verdeling van zorg en werk op de poltieke agenda te zetten. Daarnaast stimuleert WOMEN Inc. werkgevers om werk te maken van een zorgvriendelijk personeelsbeleid.

Doe mee
Plan nu gelijk jouw eigen 'Ik ben er even niet' moment!

Doe mee