Delen

Lab Toekomstige Generaties

In alles wat we nu doen, beïnvloeden we het leven van toekomstige generaties. Onze (Westerse) samenleving is echter veelal ingericht op de korte termijn. Veel van de keuzes die nu positief uitpakken, kunnen op lange termijn een enorme positieve of negatieve impact hebben op onze leefomgeving en op de kansen van hen die nog gaan komen. De rechten, behoeften en belangen van toekomstige generaties zijn nu nog op geen enkele manier geïnstitutionaliseerd en worden nog niet consequent vertegenwoordigd of behartigd bij relevante besluitvormingsprocessen. Het Lab Toekomstige Generaties wil ervoor zorgen dat in 2025 de belangen van toekomstige generaties in de samenleving verankerd worden en dat iedereen in onze samenleving deze belangenbehartiging als normaal en urgent beschouwt.

Dit project is in samenwerking met Earth Charter en Worldconnectors en wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation, Iona Stichting en Triodos Foundation.