De gezondheidszorg is gebaseerd
op het mannenlichaam

Behandel
me als
een dame

Spreekuur

Waarschijnlijk roept onze campagne vragen bij je op. Zoals: hoe zit het precies, wie heeft het onderzocht, weet mijn eigen arts dit en natuurlijk de belangrijkste: wat betekent dit voor mij? We hebben niet op al jouw vragen antwoorden, omdat heel veel kennis over man/vrouw verschillen in gezondheid nog ontbreekt. Vaak is het zo dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om conclusies te kunnen trekken over welke behandeling anders moet bijvoorbeeld.

Precies de vragen die jij nu hebt, zijn de vragen die wij doorlopend voorleggen aan artsen, psychologen, wetenschappers en instituten. En we blijven ze net zolang stellen totdat we er een antwoord op krijgen. Dat is namelijk het doel van onze campagne: zorgen dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg beseft dat ze op zoek moeten naar de antwoorden op jouw vragen, zodat jij als vrouw kwalitatief goede zorg krijgt. 

Alles wat we al wel weten over man/vrouw verschillen delen we graag met jullie en hebben we verzameld op deze pagina. Je kunt hier lezen wat je zelf kunt doen, vindt hier doorverwijzingen naar diverse patiëntenverenigingen waar je terecht kunt met specifieke vragen over ziektes én kan hier de antwoorden op veelgestelde vragen lezen. 

Wat jij kan doen

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt WOMEN Inc. aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg?

De huidige gezondheidszorg is gebaseerd op mannen. De man is over het algemeen de norm bij onderzoek en behandeling van patiënten. Proefdieren en proefpersonen in medisch onderzoek zijn bijna altijd mannelijk. Veel geneesmiddelen en behandelmethodes zijn daardoor vooral op (blanke) mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen. Ook is hierdoor minder bekend over de vrouwspecifieke symptomen van ziekten en aandoeningen die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, waardoor deze niet (vroegtijdig) worden (h)erkend.

Wat is de Alliantie Gender & Gezondheid en hoe is het ontstaan?

 

De Alliantie Gender & Gezondheid is een samenwerkingsverband van verschillende stakeholders die zich inzetten voor erkenning van verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg (o.a.: hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers, belangenorganisaties en kennisinstituten).

WOMEN Inc. is de penvoerder en oprichter van de Alliantie Gender & Gezondheid.

Kernboodschap van de Alliantie Gender & Gezondheid: “De Alliantie Gender & Gezondheid pleit ervoor dat binnen de huidige lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg meer rekening wordt gehouden met sekse en gender. Verschil moet worden gemaakt waar dat nodig is, dat wil zeggen, waar een ongelijke behandeling voor mannen en vrouwen een betere kans op gezondheid realiseert.”

De Alliantie pleit niet voor een aparte gezondheidszorg die gendersensitief is, maar voor integratie van gendersensitiviteit in de huidige gezondheidszorg.

Hoe wordt de Alliantie Gender & Gezondheid gefinancieerd?

De Alliantie wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat zijn de gevolgen dat het verschil nu niet of onvoldoende wordt gemaakt?

De gezondheidszorg voor vrouwen is hierdoor kwalitatief slechter, vrouwen hebben hierdoor een mindere kwaliteit van leven en er worden onnodige kosten gemaakt.

Het heeft flinke consequenties: van verkeerde diagnose en hogere ziektelasten tot inadequate behandelingen!
De helft van de bevolking heeft meer kans op bijwerkingen van medicijnen.

Medicijnen blijken onvoldoende op vrouwen getest. Vrouwen krijgen hierdoor meer bijwerkingen en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van ernstige complicaties. Ook leiden die bijwerkingen weer tot aanvullende behandelingen.

Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen van medicijnen dan mannen en belanden hierdoor vaker in het ziekenhuis. Symptomen bij vrouwen worden vaak als afwijkend/‘a-typisch’ omschreven.

Een hartinfarct bij vrouwen wordt bijvoorbeeld vaak niet herkend.

Wat levert het op als het verschil wordt gemaakt?

Gendersensitieve gezondheidszorg vergroot de kwaliteit van leven van vrouwen (en mannen), verbetert de kwaliteit van de zorg en kan leiden tot een kostenbesparing in de gezondheidszorg. Wanneer er meer aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en de gezondheidszorg hier beter op wordt ingericht, dan zullen vrouwen én mannen kwalitatief betere zorg krijgen.

Waar kan ik meer lezen over de verschillen?

In juni 2015 verscheen de Kennisagenda Gender en Gezondheid. De Kennisagenda legt het grote gebrek aan kennis over m/v verschillen binnen de gezondheidszorg bloot.

De Kennisagenda toont aan dat er nog veel onderzoek en implementatie van bestaande kennis nodig is om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in gezondheid en ontvangen zorg te verminderen. Er staan hoofdstukken in over genderverschillen bij onder andere het gebruik van geneesmiddelen, hart-, vaat- en longziekten, psychische klachten, reuma en gewrichts- en spierklachten, en vrouwspecifieke klachten. De Kennisagenda is tot stand gebracht door ZonMw, namens de Alliantie Gender & Gezondheid, in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld.

» Klik hier voor meer informatie over de Kennisagenda

En in december 2013 is het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde uitgekomen, onder redactie van prof. dr. Bart Fauser, prof. dr. Toine Lagro-Janssen en dr. Annelies Bos. Hierin worden de vrouwspecifieke aspecten van vele ziekten en aandoeningen behandeld.

» Klik hier voor meer informatie over het boek

Wat gebeurt er verder met de Kennisagenda?

Eén van de belangrijkste doelen van de Kennisagenda is de realisatie van een meerjarig Nationaal Programma Gender en Gezondheid om onderzoek en implementatie van bestaande kennis te realiseren. Minister Schippers heeft toegezegd te gaan investeren om een Nationaal Kennisprogramma te realiseren. Hierover wordt in het voorjaar meer bekend.

We kunnen moeilijk al het onderzoek dat alleen op mannen is gedaan overdoen, toch?

Daar pleit niemand voor. We kunnen wel zien waar op dit moment de problemen ontstaan en daar beter naar gaan kijken. Soms moet er dan wellicht onderzoek opnieuw gedaan worden, of moet op een deelgebied preciezer onderzocht worden waar verschillen tussen mannen en vrouwen vandaan komen en wat we daar aan kunnen doen.

Wat heeft WOMEN Inc. op dit onderwerp over 10 jaar bereikt?

In 2025 wil WOMEN Inc. dat de gezondheidszorg volledig gendersensitief is. Dat betekent dat iedereen die werkt in of gebruik maakt van de gezondheidszorg zich bewust is van verschillen tussen mannen en vrouwen (idealiter: verschillen van mensen onderling) en de verschillen in diagnose, behandeling en preventie. Dat de verschillen onderzocht zijn en dat de kennis wordt toegepast.

Ongelijke behandeling? Maar jullie pleiten toch juist voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen?

WOMEN Inc. zet zich in voor het vergroten van de kansen van vrouwen. Meestal betekent dit dat we pleiten voor gelijke kansen, bijvoorbeeld in onze campagne rondom gelijke beloning waarmee we het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan willen pakken. Maar als het gaat om de gezondheidszorg is het noodzakelijk om te pleiten voor ongelijke behandeling, want alleen dan zullen vrouwen en mannen gelijke kansen op goede gezondheid hebben.

WOMEN Inc. zet zich in voor het elimineren van ongelijke kansen - voor vrouwen.

Maar er is toch al genoeg aandacht voor gezondheidsklachten bij vrouwen, bijvoorbeeld voor borstkanker?

De aandacht voor het vrouwenlichaam binnen de gezondheidszorg richt zich vooral op geslachtsorganen en borsten, omdat hier de meest zichtbare verschillen zitten. Dat ook de rest van het lichaam van een vrouw van die van een man verschild is minder bekend en het lichaam wordt benaderd als universeel lichaam, zonder oog voor sekse- en etnische verschillen.

Vrouwen worden toch al ouder dan mannen?

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen, maar brengen minder jaren door in goede gezondheid. De levensverwachting voor vrouwen is 83,29 jaar en voor mannen 79,87 jaar, maar de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is voor vrouwen is 64, terwijl dit voor mannen op 64,9 jaar ligt. De levensverwachting in als goed ervaren geestelijke gezondheid is voor vrouwen 73,3 en voor mannen 73,6.

Hebben alleen vrouwen baat bij genderspecifieke zorg of mannen ook?

Ook mannen hebben baat bij genderspecifieke zorg. Er zijn bijvoorbeeld ziekten en aandoeningen die meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, zoals osteoporose (botontkalking). Daardoor wordt osteoporose bij mannen minder goed herkent, omdat er bij hen minder snel aan osteoporose wordt gedacht als zij hun klachten noemen. Als er meer aandacht is voor de sekseverschillen, dan wordt zo’n aandoening beter herkend. Uiteraard zijn niet alle vrouwen hetzelfde. Zo zijn er bijvoorbeeld etnische verschillen, waar ook nog veel meer onderzoek naar moet worden gedaan. Ook bij geestelijke gezondheid zien we dat sommige ziekten worden gezien als 'typische vrouwenziekte' en daardoor niet bij mannen worden herkend, bijvoorbeeld depressie.

Waarom wordt het genderspecifieke of gendersensitieve zorg genoemd? En wat is het verschil met seksespecifieke of vrouwspecifieke zorg?

Sekse verwijst naar het geheel van biologische, dat wil zeggen chromosomale en hormonale, eigenschappen van de mens. Gender staat voor de psychologische eigenschappen en gedragskenmerken die in een bepaalde cultuur worden toegeschreven aan vrouwen en mannen. Wanneer er wordt gesproken over seksespecifieke zorg, dan is dit dus zorg gericht op een man of vrouw (vrouwspecifiek), waarbij rekening gehouden wordt met de biologische verschillen. Genderspecifieke zorg is zorg waarbij er ook rekening wordt gehouden met de gedragskenmerken van mannen en vrouwen, bijvoorbeeld hoe een vrouw haar klachten beschrijft in de behandelkamer van een arts. Gendersensitieve zorg betekent zorg die gevoelig is voor genderverschillen.

Wat doet WOMEN Inc. met een donatie?

WOMEN Inc. is een stichting die zich inzet voor het vergroten van de kansen van vrouwen in Nederland. Is de inzet van WOMEN Inc. hard nodig? Ja, want nog steeds is slechts 52% van de vrouwen In Nederland economisch zelfstandig en bedreigt onwetendheid over het vrouwenlichaam in de gezondheidszorg levens. 

WOMEN Inc. zet zich voortdurend in voor bewustwording rondom de thema's geld en gezondheid richting publiek, overheid en bedrijfsleven. We ontrafelen maatschappelijke thema’s en spreken alle betrokken stakeholders aan op het nemen van hun verantwoordelijkheid. Binnen de aanpak van WOMEN Inc. is ons iedereen-winst-principe leidend. Winst die niet ten koste gaat van een ander en maatschappelijk en financiële meerwaarde oplevert voor iedereen.

WOMEN Inc. stelt de onafhankelijke vragen, brengt nieuwe partijen met elkaar in contact en is de aanjager van het debat door de inzet van pers en lobby. Juist deze unieke werkwijze is zo belangrijke voor de gewenste sociale verandering, maar kost tijd en geld.
Met jouw donatie kunnen wij dit blijven doen en support je WOMEN Inc. in het bereiken van haar doelen. 

Hoe wordt WOMEN Inc. nog meer gefinancierd?

WOMEN Inc. wordt gesteund door een aantal ministeries, gemeenten en fondsen. Daarnaast is WOMEN Inc. altijd op zoek naar samenwerkingen met commerciële organisaties die gelijke of soortgelijke doelen hebben op onze thema's geld en gezondheid. 

WOMEN Inc. is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) met fiscale voordelen voor donateurs.
 

Waarom roepen we het Nederlands publiek op?

Vrouwen en mannen in heel Nederland kunnen het verschil maken! We hebben zoveel mogelijk support nodig van het publiek om te zorgen dat professionals in beweging komen. Wij willen dat kennis meer gaat doordringen in de dagelijkse praktijk van zorgbehandelaars en dat zorgverzekeraars en farmaceuten rekening gaan houden met m/v verschillen bij de verkoop en inkoop van hun producten en dat ze meer onderzoek op vrouwen doen. Zij gaan pas actie ondernemen als het grote publiek van zich laat horen! Jij kan je laten horen door onze online berichten te liken en te delen, want daarmee kunnen we in beeld brengen hoeveel mensen achter ons staan en betere zorg willen. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer impact we hebben!

Zonder jouw stem & support komt er geen verandering, dus laat je horen! Klik, like & share!