Delen

Zó maak je impact met diversiteit en inclusiviteit in de media

Geschreven door: Berna Toprak

Steeds meer organisaties investeren in diversiteit en inclusiviteit. Zo wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) werkgevers verplichten discriminatie in hun selectieproces actief tegen te gaan. Maar hoe doe je dat dan? En vooral: hoe weet je of de maatregelen die zijn genomen ook effect hebben gehad? Op donderdag 22 november zijn leden van de Coalitie Beeldvorming in de Media hierover in gesprek gegaan met een aantal experts op het gebied van impactmeting. De belangrijkste conclusies uit de expertmeeting hebben we voor jullie samengevat.

Stap 1: Onderschat de “waarom-vraag” niet

Één van de belangrijkste vragen die je jezelf als organisatie kunt stellen wanneer je aan de slag gaat met diversiteit en inclusiviteit is de waarom-vraag. Het klinkt heel logisch, maar vaak wordt deze vraag juist overgeslagen: “Hoe scherper je dit voor jezelf als organisatie kunt verwoorden, hoe beter je ermee aan de slag kunt gaan. Het biedt je een concrete stip op de horizon waarop je kunt sturen”, vertelt Marijn Ouwehand (coördinator strategie en impact, WOMEN Inc.).

Stel je wilt bijvoorbeeld meer vrouwen aan de top binnen jouw organisatie. Voordat je aan de slag gaat met de eerste de beste training, is het belangrijk om te bedenken waarom het voor jouw organisatie belangrijk is dat er meer vrouwen in de top vertegenwoordigd zijn. Welke meerwaarde brengt dit met zich mee? Wat is je beweegreden hierachter? Zodra je dit scherp hebt geformuleerd heb je een authentiek verhaal en kan je gericht werken aan concrete stappen die bij jouw doelen passen.

Stap 2: Formuleer concrete doelen

Zodra je voor jezelf duidelijk hebt waarom je een bepaalde verandering nastreeft, is het belangrijk om de route naar deze verandering te bepalen. Dat betekent het formuleren van concrete activiteiten met concrete resultaten en milestones, op weg naar de gewenste verandering. Het SMART-principe kan een handige tool zijn die je hierbij kan helpen:

 Specifiek: Wat willen we bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waarom willen we dit bereiken?

 Meetbaar: Met hoeveel % verandering zijn we tevreden? Wat is er concreet veranderd?

 Acceptabel: Is er draagvlak voor deze verandering? Is het duidelijk wie er wat moet doen?

 Realistisch: Is het doel haalbaar?

 Tijdsgebonden: Wanneer moet het doel bereikt zijn? Wanneer beginnen we? Wanneer eindigen we?

Stap 3: Meten is weten

Een van de grootste uitdagingen als je aan slag gaat met het formuleren van SMART-doelen is het bedenken hoe je je resultaten zichtbaar en meetbaar gaat maken. Wát ga je precies meten en wat doe je met de uitkomsten? Dat is een proces van learning on the job: door de resultaten van je activiteiten te monitoren, wordt zichtbaar of je met jouw activiteiten dichter bij je hogere doel komt. Het is dus belangrijk dat de informatie uit de monitoring de gewenste informatie is om op te sturen.

Als we weer het voorbeeld van meer vrouwen aan de top aanhalen, dan zou je kunnen denken in doelgroepen: je gaat bijvoorbeeld turven hoeveel vrouwen er vertegenwoordigd zijn in het bestuur voor de interventies en erna. Als het gewenste aantal vrouwen achterblijft, hoe komt dat dan? Je kunt ook denken vanuit je doel: bijvoorbeeld dat het perspectief van vrouwen is meegenomen bij beslissingen op bestuursniveau. Naast het turven van het aantal vrouwen in het bestuur wil je dan ook zichtbaar maken dat het perspectief van vrouwen op de agenda staat, bijvoorbeeld gelijke beloning in de organisatie.

Kennisbank Beeldvorming in de Media

“Een actieplan zonder specifieke doelstellingen verzandt snel. Het moet dus concreter,” vertelt Renée Tuinman van het College voor de Rechten van de Mens in een reactie op het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Wij als Coalitie Beeldvorming in de Media streven voor een meer divers en inclusief medialandschap én we laten zien wat de weg daarnaartoe ons oplevert. We bieden onze leden en anderen geïnteresseerden handelingsperspectieven om hier concreet mee aan de slag te gaan, zoals hierboven met het thema impactmeting. Wil jij meer weten over diversiteit en 3 in de media? Bezoek de Kennisbank Beeldvorming in de Media voor meer handige tips.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • ...

"Door de coronacrisis heb ik noodgedwongen de kinderopvang moeten stopzetten."

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Nederland blijft achter op Europese index voor Gender Equality

Bekijk meer