WOMEN Inc. ondertekent Charter Diversiteit


Op de groepsfoto v.l.n.r.: Saskia Groenendijk (Assistant Supply Chain Novartis Pharma BV), Martin de Jong (HR Business Partner Innogy Essent), Ali Keles (CEO Tandheelkunde Groep Nederland BV), Els Verhagen,(penningmeester Werkgeversvereniging Banken), Renée Römkens (directeur/bestuurder Atria), Sjef van Gennip (algemeen directeur Reclassering Nederland), Ton Vink (directeur Facility Support), Nienke Hagenbeek (manager Finance & Partnerships WOMEN Inc.), Ad van Zutphen (directeur uitzenden en detacheren Driessen HRM), Ton Verschoor (manager personeel- en organisatieontwikkeling Woonstad Rotterdam), Irene van der Laan (bestuurslid MKB-Utrecht), Serge Kornuyt (algemeen manager C. Kornuyt BV). Foto: Dirk Hol. 

 

WOMEN Inc. heeft de Charter Diversiteit ondertekend. Dit is een intentieverklaring voor werkgevers, waarmee zij verklaren zich actief te gaan inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

 

WOMEN Inc. staat voor diversiteit, ook intern

Nienke Hagenbeek (manager Finance & Partnerships van WOMEN Inc.) vertelde waarom wij de Charter graag ondertekenen: 'We staan voor diversiteit, ook intern. We willen graag meer mannen, kleur, mensen met een arbeidsbeperking en kwetsbare vrouwen aantrekken. Met hun input krijgen we ook zicht op onze eigen onbewuste vooroordelen. We willen een open gesprek over die blinde vlekken en wat nodig is om die weg te nemen.'  Nienke gaf andere organisaties ook een tip mee: 'Zorg goed voor je medewerkers. Kies voor zorgvriendelijk werkgeverschap.'Foto: Dirk Hol


Erken dat je bevooroordeeld bent

Het is belangrijk te erkennen dat iedereen bevooroordeeld – biased – is en dat dit niet erg is zolang je er bewust en bekwaam mee omgaat. Het ondertekenen van de Charter is voor WOMEN Inc. een goed startpunt om nóg bewuster stil te staan bij vooroordelen.