WOMEN Inc. maakt verlofregelingen inzichtelijk

Mensen die zorg voor anderen combineren met een betaalde baan weten vaak niet op welke verlofregelingen ze recht hebben. Om hier verandering in te brengen heeft WOMEN Inc. alle verlofregelingen op een rij gezet. Zo weet jij waar je recht op hebt.

Werkgevers maken verlofregelingen niet bekend
Uit het werkgeversonderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction bleek eerder al dat er te weinig bekendheid is over verlofregelingen. Bijna een derde van de medewerkers met zorgtaken is onbekend is met de mogelijkheden binnen de organisatie om werk en zorg te combineren, bleek uit ons onderzoek. Daarnaast geeft ook bijna een derde van de werkgevers aan dat zij de mogelijkheden voor zorgverlof onvoldoende bekend maken in de organisatie, onder andere uit angst voor misbruik en de mogelijke hoge kosten ervan.

WOMEN Inc. laat zien waar jij recht op hebt!
De tabel met verlofregelingen van WOMEN Inc. maakt duidelijk welke verschillende regelingen er zijn, voor wie ze gelden, hoe lang het verlof duurt en of het salaris wordt doorbetaald.

Download meteen de WOMEN Inc. verlofregelingentabel en zie waar jij recht op hebt!