WOMEN Inc. maakt impact meetbaar

 

WOMEN Inc. wil haar maatschappelijke impact nog beter in kaart brengen. Wat is de impact van onze publiekscampagnes en hoe meten we de resultaten van onze interventies? Om deze vragen nog beter te kunnen beantwoorden start WOMEN Inc. een actieve samenwerking met Sinzer.

 

Sinzer is een organisatie die zich specialiseert in het meten van de maatschappelijke impact van organisaties. Zij gaan met WOMEN Inc. in kaart brengen wat de impact is van WOMEN Inc. op de samenleving, zowel op maatschappelijk als individueel niveau. Daarbij helpt Sinzer WOMEN Inc. met het opzetten van een manier om deze impact zelf te gaan meten en beter zichtbaar te maken.  

 

Onze doelen zijn: vrouwen in kwetsbare situaties helpen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan en de kansen vergroten voor meisjes van de toekomst.

 

WOMEN Inc. streeft ernaar dat het in 2025 voor je kansen niet meer uitmaakt of je geboren wordt als jongen of meisje.

 

Lees meer over onze visie en missie

Lees meer over Sinzer