WOMEN Inc. doet aanbevelingen code Tabaksblat

Aan welke richtlijnen en codes moeten raden van bestuur en commissarissen zich eigenlijk houden? Dit is in 2003 vastgelegd in de Corporate Governance Code, ook wel code-Tabaksblat genoemd. Je kunt de code-Tabaksblat eigenlijk zien als de verzameling regels die gelden voor de toplagen van Nederlandse bedrijven. Dit jaar krijgt de code een opfrisbeurt. WOMEN Inc. heeft hiervoor advies aangeleverd. Wij vinden dat een moderne organisatie transparant is over loonverschillen tussen vrouwen en mannen en dat er rekening wordt gehouden met de balans tussen werk en zorg van werknemers. De commissie die over de herziening van de code beslist, heeft ons laten weten deze punten in overweging te nemen.

Vrouwen aan de top opgenomen in code-Tabaksblat
In de eerste versie van de vernieuwde versie van de code, wordt het streefcijfer van 30% vrouwen aan de top genoemd. WOMEN Inc. is blij met deze toevoeging. Er wordt van raden van commissarissen verlangt dat zij inzicht geven in de man/vrouw verhoudingen aan de top. Daarnaast wordt van organisaties gevraagd zich te verantwoorden als ze het wettelijke streefcijfer van 30% niet halen.

Rol bedrijfsleven bij balans werk en zorg van werknemers
Een goede balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker voor werknemers. Steeds meer vrouwen en mannen combineren werk en zorg. Met de komst van de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Een uitdaging voor werkgevers maar ook een kans om talent aan te trekken en te behouden. WOMEN Inc. is met werkgevers in gesprek over hoe zij kunnen zorgen voor een effectief en eerlijk zorgbeleid. Wij geloven dat een cultuur van openheid en vertrouwen hiervoor een voorwaarde is. Een cultuur waar werkgevers oprechte interesse tonen in werknemers en een emotioneel gezonde werkomgeving bieden. Door dit op te nemen in de code-Tabaksblat kan in de top van het bedrijfsleven het goede voorbeeld worden gegeven.

Rol bedrijfsleven bij aanpakken loonverschil
Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 17,6% minder dan mannen. Om hier aandacht voor te vragen is WOMEN Inc. in 2014 gestart met de campagne 'Waar is mijn €300.000,-?' Werkgevers spelen een belangrijke rol om ongelijke beloning aan te pakken. We roepen op om transparantie over beloningsbeleid op te nemen in de code-Tabaksblat. Om het loonverschil aan te pakken, is het belangrijk dat de verschillen zichtbaar worden. Dit kan door cijfers over beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken en in het jaarverslag verantwoording af te leggen over de inspanningen om loonverschillen tegen te gaan.

Samen naar modern werkgeverschap
Naast het bedrijfsleven spreekt WOMEN Inc. vrouwen, mannen en de overheid aan op hun verantwoordelijkheid. Dit doen we de campagne voor een nieuwe verdeling van zorg en werk en met de campagne over loonverschil die we voeren sinds 2014.

Lees hier onze brief met aanbevelingen voor de nieuwe code-Tabaksblat!