WOMEN Inc. blog: De stagnatie van emancipatie

“Over de hele linie doet de vrouw het beter” (NRC), “Aantal bètameisjes op scholen stijgt” (Telegraaf), “Vrouw niet langer de eerste die eruit vliegt”(Parool) en “Meisjes kiezen meer bèta, meer vrouwen aan de top” (NRC). Dat waren de koppen na de publicatie van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Geweldig om te zien hoe 'emancipatie' door steeds meer individuen en organisaties wordt uitgedragen en dat dit zijn vruchten af lijkt te werpen!

 

Stagnatie blijft onzichtbaar

De media spreken vol lof over de vooruitgang van de emancipatie. Maar sommige punten blijven opmerkelijk gezien onderbelicht. Om er maar eens twee aandachtspunten uit te halen, die ook komend jaar bij WOMEN Inc. op de agenda staan.

 

Arbeidsparticipatie op de tocht

De arbeidsparticipatie van vrouwen is gelijk gebleven met twee jaar geleden, toen de vorige emancipatiemonitor werd gepubliceerd. De economische crisis heeft niet geleid tot het gevreesde ontslag van vrouwen, maar zij zijn ongeveer evenveel blijven werken. Dit betekent niet dat dit de volgende keer ook zo zal zijn. Maar klopt het eigenlijk wel om stagnatie als vooruitgang te zien? Of beantwoordt de media alleen haar eigen voorspelling dat een afname onder vrouwen te verwachten was? Laten we bij de feiten blijven. Dan is het nieuws eerder, dat de arbeidsparticipatie niet verder is gegroeid, toch?

 

Met de aanstaande participatiesamenleving moeten we oppassen dat de arbeidsparticipatie niet gaat dalen. Uit de monitor blijkt dat de zorgdruk vooral op de schouders van vrouwen terechtkomt, en deze hoeveelheid zorg neemt door de participatiesamenleving alleen maar toe. Trouw kopte dan ook; “Vrouwen zorgen, mannen klussen”. Bovendien zijn veel vrouwen werkzaam in sectoren waarbinnen komende jaren veel bezuinigd gaat worden. We moeten ervoor waken dat over twee jaar, bij de volgende monitor, de gevolgen hiervan voor de arbeidsparticipatie van vrouwen beperkt blijven. Dat zie je ook aan de cijfers over vrouwen en gezondheid. Vrouwen maken meer zorgkosten en laten ook meer arbeidsverzuim zien. Op 6 maart opent WOMEN Inc. het gesprek met werkgevers om dit issue te bespreken en richting een oplossing te gaan die voor alle partijen voordelig is.

 

Aandacht voor genderspecifieke gezondheid

Het meest opvallende nieuwtje uit de Emancipatiemonitor werd maar door een van de vele media opgepakt, het NRC! Voor het eerst in zes jaar wijdde het SCP een hoofdstuk aan gezondheid bij vrouwen, en daarin werd een enorme gezondheidskloof tussen vrouwen en mannen zichtbaar. Vrouwen leven weliswaar langer, maar brengen meer jaren van hun leven in ziekte door. Men die quicker, women get sicker.  WOMEN Inc. heeft daarom een focus op het thema genderspecifieke gezondheidszorg. Vrouwenlichamen worden nog te vaak gezien als mannenlichamen, terwijl er veel verschillen zijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaker last hebben van langdurige aandoeningen, en 1,5 keer meer last hebben van bijwerkingen van medicijnen. Daarom organiseert WOMEN Inc. op 29 januari de talkshow Proefpersonen gezocht m/v, waarin we aandacht vragen voor deze verschillen en pleiten voor meer onderzoek naar de effecten die medicijnen hebben op vrouwen. Mis het niet en meld je hier gelijk aan. 

 

Inspelen op behoeftes

Er is dus een hoop te vieren, maar ook nog een hoop te doen. De Emancipatiemonitor laat zien dat de thema’s GELD en GEZONDHEID direct van toepassing zijn op de behoeftes van de emanciperende vrouw in Nederland. Laten we ons ook in het nieuwe jaar, en de jaren daarna, samen hard maken voor een sterke positie van de vrouw in Nederland, en voor een gezondheidszorg waar iedereen evenveel aan heeft!

Jannet Vaessen
Directeur WOMEN Inc.