Delen

Wet gelijke beloning vrouwen en mannen

Vandaag presenteren PvdA, de SP, GroenLinks en 50PLUS de initiatiefwet Gelijke Beloning voor Vrouwen en Mannen. WOMEN Inc. is blij en trots dat er in de politiek eindelijk een stap wordt gezet richting gelijke beloning want vrouwen en mannen moeten voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen.

Geschreven door: Suzan Steeman

Gelijke beloning is verplicht maar wordt niet altijd nageleefd

Eigenlijk is het niets nieuws. Het is in Nederland al sinds 1980 verplicht om vrouwen en mannen gelijk te belonen voor hetzelfde werk. Doe je dit niet, dan discrimineer je op grond van geslacht. Maar ook al mag ongelijk belonen voor hetzelfde werk niet, het gebeurt wel. Het College voor de Rechten van de Mens toont zelfs aan dat het in elke sector voorkomt.

Suzan Steeman, arbeidsmarktexpert bij WOMEN Inc. legt uit dat werkgevers dit niet expres of bewust doen: 

“Veel werkgevers weten helemaal niet of het ook binnen hun organisatie voorkomt. Werkgevers hebben niet de intentie te discrimineren, maar dit gebeurt onbewust. Het is daarom goed dat de nieuwe wet voorschrijft dat bedrijven transparant zijn over salarissen.”

Het ontstaan en de oplossing van ongelijke beloning

Het probleem is hardnekkig omdat bedrijven beloningscriteria hanteren die ongelijke beloning in de hand spelen. Zo wordt er bij het vaststellen van nieuw salaris vaak uitgegaan van het laatste salaris terwijl de eerdere functie niet te vergelijken is met de nieuwe functie. Meer transparantie helpt bij het opsporen en oplossen van ongelijke beloning. Aegon heeft in 2018 voor het eerst in een Nederlandse cao uitdrukkelijk afspraken gemaakt over gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Ook heeft Aegon onderzoek gedaan naar de huidige beloning van vrouwen en mannen.

Tijd voor transparantie en verantwoordelijkheid werkgevers

Voor inspiratie voor de aanpak van ongelijke beloning heeft Nederland naar andere (buur)landen gekeken. IJsland en Duitsland lopen voorop als het gaat om wetgeving. In Duitsland zijn organisaties sinds 2018 verplicht om inzicht te geven in salarissen, wanneer een medewerker daar om vraagt. In Nederland is dit geen verplichting. IJsland gaat nog een stapje verder. Daar moeten werkgevers garanderen dat ze werknemers met gelijkwaardig werk gelijk belonen. In Duitsland en IJsland is meer transparantie en wordt de verantwoordelijkheid voor gelijk belonen bij werkgevers gelegd.

Op naar gelijke kansen op de werkvloer

WOMEN Inc. zet zich al jaren in voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Door middel van campagnes, lobby en gesprekken met werknemers en werkgevers pakken wij loonverschil en ongelijke beloning aan. Daarnaast streven we naar een doorbraak in de verdeling van werk en zorg en zetten we ons in om stereotypering op de werkvloer tegen te gaan.

 

Bekijk onze campagne ‘Waar is mijn €300.000,-?’

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

CBS: Ruim 200.000 vrouwen hebben geen betaalde baan vanwege zorgtaken

  • Actueel
  • Financiën
  • ...

Kijk niet naar vrouwen maar naar het kabinet voor een doorbraak in de deeltijdcultuur

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Stress en burn-out klachten te vaak gemist

Bekijk meer