Week van de Werkstress

Van 16 t/m 19 november is het de Week van de Werkstress. De combinatie van werk en privé is een belangrijke oorzaak voor stress. Met de komst van de participatiesamenleving komen steeds meer zorgtaken terecht bij de burger. WOMEN Inc. verwacht dat de extra zorgdruk die de participatiesamenleving met zich meebrengt vooral op de schouders van vrouwen terecht komt, omdat vrouwen op dit moment twee keer meer zorgen dan mannen en de verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen al 15 jaar stil staat. Hierdoor kunnen vrouwen ook meer risico lopen op werkstress. Om dit te voorkomen zet WOMEN Inc. zich in voor een nieuwe verdeling van zorg en werk.

Werkstress neemt toe
Een beetje gezonde stress is niet verkeerd maar te veel stress kan vervelende gevolgen hebben, zoals een burn-out. Er zijn verschillende signalen dat dit op de werkvloer een steeds groter probleem wordt. Wist je bijvoorbeeld dat 33% van het werkverzuim veroorzaakt wordt door stress? Daarmee is stress de grootste oorzaak van verzuim. Dit jaar doen meer dan 100 organisaties mee met de Week van de Werkstress. Zij delen hun aanpak van werkstress en organiseren speciale activiteiten voor hun medewerkers. De Week van de Werkstress wordt georganiseerd door ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bestaande verlofregelingen meer benutten
Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, maakt zich ook druk over het feit dat we steeds drukker worden. Hij wijst op het feit dat burn-outs vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen en dat een balans tussen werk en privé vaak ontbreekt. Putters vindt het belangrijk dat we nadenken over nieuwe manieren om werk en zorg te combineren. Daarnaast wijst hij er op dat er meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van bestaande verlofregelingen. WOMEN Inc. maakte eerder dit jaar alle verlofregelingen inzichtelijk. Bekijk ze hier!

Hoe zorg jij dat je niet te veel zorg- en werkstress hebt?
Met de campagne ‘Ik ben er even niet’ roept WOMEN Inc. jou en alle vrouwen van Nederland op onbetaalde zorgtaken voor één dag aan anderen over te laten. Sta net als de 40.000 vrouwen die je voorgingen eens stil bij hoe jij zorg en werk combineert en plan je eigen #ikbenerevenniet moment!

» Ga naar Ik ben er even niet