Wat kunnen werkgevers doen voor vaders?

Op 7 oktober vond het jaarlijkse vaderschapssymposium plaats. De belangrijkste boodschap van het symposium was dat vaders ontzettend belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun kinderen. Toch zien we deze overtuiging in de Nederlandse maatschappij nog niet terug. Dit merken we bijvoorbeeld aan het korte vaderschapsverlof in Nederland. Vaders mogen nu twee dagen betaald thuisblijven van werk als zij een kind hebben gekregen. Met zo'n korte regeling wordt de indirecte boodschap afgegeven dat vaders meer geschikt zijn om geld te verdienen dan om te zorgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de rol van vaders door iedereen als belangrijk wordt gezien? In dit artikel kijken we naar de rol die werkgevers spelen.

Vaders zorgen niet meer omdat het niet mag van hun werkgever
De verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen staat al 15 jaar stil. Moeders zorgen meer terwijl vaders meer tijd besteden aan betaald werk. Wel zegt 60% van de vaders dat zij meer tijd aan de zorg voor hun kinderen zouden willen besteden. Ze geven drie redenen waarom ze dit toch niet doen: zij verdienen meer; de moeder is beter in het zorgen; en minder werken en meer zorgen kán niet bij hun werkgever. Laten we nu eens beter kijken naar de derde reden. Het kan werknemers én werkgevers namelijk veel opleveren als vaders werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren.

Een manier om werk en zorg te combineren: langer vaderschapsverlof
Er zijn bedrijven die voorlopen op de rest van Nederland en in de eigen organisatie het betaalde vaderschapsverlof hebben verlengd. Consultancybureau &samhoud is hier een voorbeeld van. Medewerkers zijn verplicht twee maanden betaald met verlof te gaan als zij vader worden. Sander Asma is een van die medewerkers en verteld in de onderstaande video wat dit hem en zijn werkgever oplevert:

Wat kunnen werkgevers doen?
Het is van belang dat bij mannen zowel hun rol als werknemer als hun rol als vader wordt erkend op de werkvloer. Vaderschapsverlof is maar een voorbeeld van wat werkgevers hun medewerkers kunnen bieden. WOMEN Inc. heeft een 5 stappenplan opgesteld voor werkgevers om meer rekening willen houden met de combinatie werk en zorg van medewerkers:

  1. Inventariseer wie van je werknemers (mantel)zorgtaken heeft.
  2. Ga tijdig met je werknemer in gesprek over hun (mantel) zorgtaken.
  3. Maak (mantel)zorgtaken een onderdeel van het functioneringsgesprek.
  4. Maak verlofregelingen actief bekend in je organisatie.
  5. Ga na welke extra regelingen jij kunt bieden die passen bij de levensfasen van werknemers.

Lees hier meer over het 5 stappenplan!

Wat levert het werkgevers op?
Zorgvriendelijk werkgeverschap kan werkgevers veel opleveren. Dat blijkt uit de whitepaper De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap. Organisaties die hoog scoren op de balans tussen werk en privé, hebben te maken met fors minder ziekteverzuim, behalen een hogere omzet, presteren beter in het behouden van talentvolle werknemers en realiseren meer doorgroei voor vrouwen naar topposities.

Download hier de whitepaper De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap!