Delen

Wat is inclusief werkgeverschap?

  Er is op de Nederlandse arbeidsmarkt geen sprake van een gelijk speelveld voor mannen en vrouwen. Dit is te zien aan de ongelijke verdeling van werk en zorg, het loonverschil tussen mannen en vrouwen, het hogere ziekteverzuim bij vrouwen en de scheve man/vrouw verhouding op leidinggevende en topposities. WOMEN Inc. pleit daarom voor inclusief werkgeverschap.  

Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt

In de Nederlandse samenleving leggen we de verantwoordelijkheid voor zorgtaken vooral bij vrouwen neer, dit is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat vrouwen twee keer zoveel tijd besteden aan onbetaalde zorgtaken als mannen. Daarbij is er in Nederland nog steeds sprake van loonverschil: mannen verdienen gemiddeld 16,1% meer dan vrouwen. Het ziekteverzuim onder vrouwen is ook een stuk hoger dan onder mannen en de representatie van vrouwen op topposities is al jaren een uitdaging. Tijd voor verandering!  

Wat is inclusief werkgeverschap?

Bij inclusieve werkgevers staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop en maakt iemands gender, sekse, etniciteit, kleur, afkomst, geaardheid en of je wel of geen beperking hebt, niet uit voor zijn of haar kansen. Deze werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn.  

De winst van inclusief werkgeverschap

Bedrijven met een uitgebalanceerde mix van mannen en vrouwen doen het 15 procent beter dan andere bedrijven; wie zorgt voor etnische diversiteit heeft 35 procent meer kans beter te presteren. Daarbij draagt een organisatiecultuur met ruimte voor en vertrouwen in werknemers er aan bij dat zij zich prettig voelen en hun talenten optimaal kunnen inzetten.   WOMEN Inc. heeft de afgelopen jaren het thema ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ al op de kaart gezet bij werkgevers en werkgeversorganisaties als VNO-NCW en AWVN. Hierdoor is er erkenning gekomen voor het belang van een goede werk-zorgbalans van werknemers en de winst die dit een werkgever oplevert. Nu is het tijd dat organisaties aan de slag gaan met inclusief werkgeverschap. In samenwerking met Great Place to Work toonden we aan wat de winst is van rekening houden met de werk-zorgverdeling van medewerkers:
  • 25% minder ziekteverzuim.
  • 1,3% meer omzetgroei.
  • 19% meer vrouwen aan de top.
  • 2% minder verloop.
 

Whitepaper 'De Winst van Zorgvriendelijke Werkgeverschap'