Waarom mannen niet meer zorgen


De verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen staat al 15 jaar stil. Met de komst van de participatiesamenleving komen meer zorgtaken bij burgers terecht. WOMEN Inc. wil voorkomen dat vrouwen overbelast raken of minder gaan werken en pleit daarom voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. 58% van de Nederlanders vindt dat stellen de zorg gelijk zouden moeten verdelen, slechts 20% doet het. Daarbij zou 60% van de vaders meer tijd aan de zorg voor kinderen willen besteden. Er is dus een groot verschil tussen wens en werkelijkheid. WOMEN Inc. deed onderzoek om er achter te komen wat voor vaders de belemmeringen zijn die de nieuwe verdeling in de weg staan. Hieronder de drie belangrijkste redenen en hoe kunnen we deze kunnen overwinnen.
 

Reden 1: Mijn inkomen is hoger

De reden die het meest genoemd wordt, is dat het salaris van de man hoger is dan die van de vrouw. Als de man dan minder gaat werken om meer te kunnen zorgen, gaat hij er meer op achteruit dan wanneer de vrouw dit doet. Mannen voelen hierdoor de financiële verantwoordelijkheid voor het gezin. Dit is ook een reden waarom mannen minder gebruik maken van bestaande verlofregelingen, die vaak onbetaald zijn. In de onderstaande video zegt Frank: “Ik zou best wat minder willen werken, daar gaat het niet om, alleen ik denk dat ik dat financieel niet zou kunnen dragen”

Reden 2: Een vrouw is meer geschikt om zorgtaken op zich te nemen

Een reden die nog vaak genoemd wordt is dat vrouwen meer dan mannen geschikt zijn om zorgtaken op zich te nemen. Mannen en vrouwen krijgen vanaf jongs af aan mee dat een vrouw verantwoordelijk is voor het huishouden en voor de zorg.
 

Reden 3: Het is in mijn werk niet mogelijk om minder te werken

De derde reden waarom mannen niet meer zorgen is dat zij het idee hebben dat het op hun werk niet geaccepteerd is om minder te werken. In de onderstaande video zegt Olaf: “Toen ik heb gevraagd of ik mijn contract kon terugbrengen van 40 naar 36 uur werd mij letterlijk gezegd als je dat doet, dan staat je carrière stil.”
Drie dingen die jij kunt doen

Om een gelijke verdeling van zorg en werk te bereiken is het van belang dat de belemmeringen overwonnen worden. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Werkgevers spelen een belangrijke rol in de balans tussen werk en zorg van werknemers. Wijs jouw werkgever op de winst van zorgvriendelijk werkgeverschap! Meer informatie vind je hier.

  2. Het is belangrijk dat mannen en vrouwen het gesprek aangaan over hun ideale zorg-werk verdeling. Download hiervoor de gesprekskaart.

  3. Het is belangrijk dat mannen weten welke wettelijke mogelijkheden er zijn om meer te kunnen zorgen. Download de verlofregelingen tabel voor een compleet overzicht.

  4. Als vrouwen de zorgverantwoordelijkheid delen, krijgen mannen meer ruimte om de zorg op zich te nemen. Wil jij weten welk zorgtype jij bent? Doe de Zorgtype test!

 

Belemmeringen overwinnen

Zorg samen met ons voor een gelijke verdeling van zorg en werk! Naast de concrete tools die WOMEN Inc. jou biedt zetten we ons in voor uitbreiding van het vaderschapsverlof in Nederland om de belangrijke rol van vaders te erkennen. Lees hier meer over vaderschapsverlof.