Delen

Vooroordelen, onwetendheid en schaamte belemmeren passende zorg voor vrouwen en LHBTI personen

WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers lanceren publiekscampagne ‘Komt een mens bij de dokter’. Vandaag organiseert de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, een initiatief van WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers, het congres ‘Iedere patiënt is anders’, waar koepelorganisaties en sleutelfiguren uit de zorg zich uitspreken over het belang van inclusieve zorg voor gelijke kansen op gezondheid. Onderzoek van de Alliantie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, toont aan dat een kwart (24%) van de mensen in Nederland niet altijd om de zorg of ondersteuning vraagt die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of vanwege gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening.

Zorgwekkende onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen niet het gevoel heeft over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij zorgverleners te ervaren als mensen die hetero en geen transgender zijn. Het onderzoek laat zien dat moeizame communicatie met zorgverleners en ontevredenheid over zorg kan leiden tot het mijden van zorg. Ook wordt vaker een verkeerde diagnose vastgesteld of een diagnose gemist, met een verergering van de klachten tot gevolg. 1 op de 5 vrouwen geeft aan het idee te hebben dat er een verkeerde diagnose is vastgesteld of gemist door de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen.

Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’

Op 15 april 2019 lanceert de Alliantie de landelijke publiekscampagne ‘Komt een mens bij de dokter’. De campagne is bedoeld om zowel zorgverlener als patiënt bewust te maken van het belang van kennis, openheid en (wederzijds) vertrouwen. Van oudsher is de gezondheidszorg gebaseerd op het mannenlichaam. Hierdoor hebben sommige groepen een groter risico op gezondheidsproblemen dan anderen. Zo agendeerde WOMEN Inc. eerder al dat bij vrouwen de symptomen van een hartinfarct anders kunnen zijn dan bij mannen.

En wordt endometriose gemiddeld 10 jaar te laat gediagnosticeerd, met onnodig grote impact op kwaliteit van leven, terwijl het bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen voorkomt. Daarnaast zien we dat depressie bij mannen wordt gemist, dat lesbische, homo- en biseksuele jongeren vaker psychische klachten hebben dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten en dat trans personen vaker eenzaam zijn (2 op de 3). Speciaal voor de campagne maakte de Alliantie samen met ervaringsdeskundigen een reeks podcasts voor een breed publiek, die de komende weken één voor één online worden gedeeld.

 

“Wij blijven ons inzetten voor goede gezondheidszorg voor alle vrouwen. Gelukkig heeft Ministerie VWS sinds onze lobby onderzoeksgeld vrijgemaakt, zodat meer zorgprofessionals in de spreekkamer gezondheidszorg op maat kunnen bieden. Er is een mooie start gemaakt, maar we gaan door tot iedereen kan rekenen op kwaliteitszorg op maat.”

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.

“Iedere patiënt is anders, en dat geldt ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s),” zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over het belang van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. “Met meer kennis over LHBTI personen en minder vooroordelen en stereotiepe beelden kunnen zorgprofessionals de vertrouwensband met hun cliënt verder versterken en nog betere zorg bieden.”

“De wereld gaat nog steeds uit van heteroseksualiteit als norm, dat moet anders – ook in de zorg. Rutgers draagt graag bij aan inclusieve zorg voor iedereen door onderzoek te doen, kennis te verspreiden en zorgprofessionals te ondersteunen.”

Ton Coenen, directeur van Rutgers

Over de Alliantie Gezondheidszorg op Maat

WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers zijn in 2018, in opdracht van Ministerie OCW, de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart. Deze Alliantie borduurt voort op de Alliantie Gender & Gezondheid waarmee WOMEN Inc. de afgelopen zes jaar grote doorbraken heeft gerealiseerd voor het (h)erkennen van man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Nu is het tijd om te agenderen dat naast gender en man-vrouwverschillen ‘iedere patiënt anders is’. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Dat doet de Alliantie door het organiseren van bijeenkomsten en congressen, het bundelen en verspreiden van kennis uit onderzoek en met campagnes en lobby.

Noot voor de redactie

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Maria van Tongeren via maria@womeninc.nl of 06-25323979. Meer informatie is te vinden op www.komteenmensbijdedokter.nl, of bekijk hier de perskit.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

Op je werk in gesprek over jouw ideale werk-zorgverdeling

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

  • Actueel
  • Media
  • ...

Nog weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia

Bekijk meer