Uitkomsten onderzoek: ‘De verdeling van zorg voor kinderen’

Hoe gaan ouders met jonge kinderen om met de verdeling van werk en zorg voor kinderen? Om deze vraag te beantwoorden deed WOMEN Inc. in samenwerking met Motivaction onderzoek onder 880 vaders en moeders met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation.

Scheve verdeling van zorg tussen ouders
Hoewel een deel van de ouders de zorg voor kinderen gelijk verdeelt, ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen voor het grootste gedeelte bij de vrouw. 30% van de ouders geeft aan dat zij de zorg voor hun kind gelijk verdeeld hebben tussen zichzelf en hun partner. Bij 61% van de ouders is het de vrouw die het meeste zorgt. Bij slechts 9% van de ouders is het de man die het meest zorgt.

Waarom hebben ouders nu geen gelijke verdeling?
1 op de 3 stellen laat zich door financiële redenen weerhouden van hun ideale verdeling van zorg en werk. Zo zou 60% van de vaders meer tijd aan de zorg voor kinderen willen besteden, als praktische zaken en kosten geen rol spelen. Uit een eerder onderzoek van WOMEN Inc. kwamen de belangrijkste reden van mannen om niet meer te zorgen naar voren. Lees er hier meer over!

Ouders kijken voor het uitbesteden van zorg voor kinderen eerst naar eigen kring
Bij het uitbesteden van zorg voor kinderen kijken vaders en moeders eerst naar hun eigen kring: hun ouders, daarna naar hun schoonouders en andere familieleden. Het kinderdagverblijf komt op de 4e plek en ook andere vormen van betaalde opvang zoals de peuterspeelzaal, oppas en gastouder komen na de informele kring. Van de ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf, maakt het overgrote merendeel hier slechts 1 of 2 dagen per week gebruik van. 4 of 5 dagen komt amper voor.

Weinig gebruik van kinderopvang door hoge kosten en slecht imago
Ouders vinden de kosten van kinderopvang te hoog. 68% van de ouders vindt kinderopvang te duur en 32% vindt dat de kosten niet opwegen tegen hun salaris. Het imago van en de kinderopvang blijkt ook een belangrijke rol te spelen. Hoewel ouders over het algemeen positief zijn die gebruik maken van kinderopvang zijn veel positiever over de kinderopvang dan ouders die hier niet gebruik van maken.

Op naar een nieuwe verdeling van zorg en werk
Uit het onderzoek blijkt dat de zorg voor kinderen vaak scheef verdeeld is tussen mannen en vrouwen. In de participatiesamenleving komt er meer zorg bij, om te voorkomen dat vrouwen zorg automatisch oppakken, zet WOMEN Inc. zich in voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. 

Talkshow Kinderopvang
Op 22 juni vond de talkshow over zorg voor kinderen plaats waarbij het onderzoek is gepresenteerd en verschillende experts spraken over de ontwikkeling van een kind, de verdeling van zorg en werk en de rol die kinderopvang hierin kan spelen. 

Anderen bekeken ook:
» Alles over de verdeling van zorg en werk!