Terugblik 2014 Alliantie Gender & Gezondheid

Binnen het thema Gezondheid heeft WOMEN Inc. belangrijke stappen gezet in het jaar 2014. Een jaar eerder richtten we de Alliantie Gender & Gezondheid op en dit jaar konden we dankzij de steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de gemaakte plannen uitvoeren. Zo startten we een tour langs universitair medisch centra (UMC), stelde alliantiepartner ZonMw een kennisagenda op en zijn er trajecten gestart om het medisch onderwijs en onderwijs het gebied van geestelijke gezondheid gendersensitiever te maken.

Tour langs medisch centra
In mei 2014 was de aftrap van de tour langs universitair medisch centra die WOMEN Inc. organiseert namens de Alliantie Gender & Gezondheid. Honderden vrouwen kwamen af op onze talkshow over de overgang met o.a. prof. dr. Bart Fauser. In september vond de tweede talkshow van de tour plaats in Radboudumc Nijmegen. Deze bestond uit een middagprogramma over gendersensitief onderwijs met o.a. prof. dr. Toine Lagro-Janssen en een avondprogramma over verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten met o.a. prof. dr. Angela Maas.

Kennis op een rij
ZonMw startte in juni 2014 met het opstellen van een kennisagenda: welke kennis bestaat er al over sekse- en genderverschillen en welke kennis ontbreekt nog? ZonMw interviewde vele experts op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid voor de kennisagenda en wist hun kennis te bundelen. Begin 2015 wordt de laatste hand gelegd aan de kennisagenda, die we daarna aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen overhandigen.

Gender in onderwijs
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen is in 2014 van start gegaan met een onderwijstraject in alle UMC’s van Nederland. Zij ging gesprekken aan met de onderwijsdecanen en scande het lesmateriaal dat binnen geneeskundige opleidingen wordt gebruikt, om te kijken in hoeverre er aandacht is voor gender- en sekseverschillen. Parallel daaraan startte prof. dr. Marrie Bekker een zelfde traject binnen de opleidingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Steun van minister Schippers
Minister Schippers onderschrijft het belang van deze onderwijstrajecten haar Kamerbrief van oktober 2014. “Ik zal de activiteiten van de Alliantie op dit punt blijven faciliteren en ook de andere actielijnen van de Alliantie met belangstelling volgen”, gaf zij aan in de brief.

Gezondheid in de Emancipatiemonitor
In december verscheen de Emancipatiemonitor 2014 met daarin de nieuwste cijfers over de verschillen tussen mannen en vrouwen op gebied van gezondheid. Daaruit blijkt dat vrouwen langer leven, maar in minder goede gezondheid. Ook kampen vrouwen vaker met lichamelijke beperkingen en psychische aandoeningen.

Om het jaar goed af te sluiten organiseerde WOMEN Inc. een bijeenkomst met alle stakeholders die bij gendersensitieve zorg zijn betrokken. Daar konden zij brainstormen om tot een interdisciplinaire aanpak te komen, om zo patiënten beter te bedienen.

We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin we hopelijk nog veel meer stappen kunnen zetten!