Succesvolle aftrap onderwijstour

Gistermiddag vond de aftrap plaats van de onderwijstour van de Alliantie Gender & Gezondheid in het Radboudumc. Prof. dr. Toine Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat er in het medisch onderwijs aandacht voor gender moet komen voor een noodzakelijke verbetering van de medische zorg.

Terug naar de basis
Een volle zaal in het Radboudumc liet zien hoe groot de belangstelling voor dit onderwerp is onder professionals en zorgverleners. Maria Henneman, dagvoorzitter, introduceerde de gasten en ging in gesprek met het publiek over de implementatie van gendersensitieve geneeskunde in het onderwijs. Prof. Dr. Paul Smits, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, gaf een introductie over waarom het Radboudumc aandacht besteedt aan gender in de gezondheidszorg. Dit gaf hij mooi weer met de quote "It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has" (Hippocrates, 400 B.C.)


Foto's: Sabine van Nistelrooij/Copyright: WOMEN Inc.

Man is de norm
In de medische wereld zijn mannen nog altijd de norm, waardoor de zorg voor vrouwen tekort kan schieten. Veel geneesmiddelen en behandelmethodes worden vooral op blanke mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen. "De blinde vlek voor de verschillen tussen mannen en vrouwen is een probleem in de medische wereld", aldus Prof. dr. Toine Lagro-Janssen. Helle-Brit Fiebrich, klinisch farmacoloog, vertelde dat vrouwen worden ontmoedigd mee te doen met onderzoek, omdat het effect op voortplanting niet bekend is. Slechts 10-12% van de deelnemers aan geneesmiddelenonderzoek is vrouw. 

Gender in het medisch onderwijs 
De weg naar betere zorg begint bij medische opleidingen. Mieke Albers en Sietske van der Meulen werken samen met prof. dr. Toine Lagro-Janssen aan de onderwijstour van de Alliantie Gender & Gezondheid. Met dit project wordt gendersensitieve geneeskunde in het onderwijs geïmplementeerd. "Je zou verwachten dat huisartsen de verschillen tussen mannen en vrouwen wel weten en hoe dit precies zit. Dat is niet het geval en daar schrik ik van", zei Sietske van der Meulen. 

Lesmateriaal over gender
Sietske Van der Meulen legde uit dat het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) onderwijsmateriaal ontwikkelt over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Via Kenniscentrum SDMO kunnen docenten die werkzaam zijn bij universitair medisch centra veel verschillende soorten lesmateriaal downloaden waarin genderverschillen centraal staan. De komende tijd zal Lagro-Janssen dan ook op verschillende UMC's in gesprek gaan met docenten en onderwijsdecanen om ervoor te zorgen dat er meer rekening gehouden wordt met sekseverschillen in de geneeskunde. "Door gender in het medisch onderwijs te implementeren leid je betere artsen op. Daarmee is het een noodzakelijke verbetering van de medische zorg", aldus Lagro-Janssen. 


Foto's: Sabine van Nistelrooij/Copyright: WOMEN Inc.

Alliantie Gender & Gezondheid
De Alliantie Gender & Gezondheid pleit ervoor dat binnen de gezondheidszorg meer rekening gehouden wordt met sekse en gender. Dit moet erin resulteren dat de kwaliteit van de zorg voor zowel mannen als vrouwen verbetert. De Alliantie is op initiatief van vrouwennetwerk WOMEN Inc. en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het leven geroepen. "Het is onvoorstelbaar dat sekseverschillen niet al lang een vast onderdeel zijn in de basisopleiding van elke arts", vindt Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.  

Sluit je aan!
Genderspecifieke gezondheidszorg leidt tot gelijke kansen voor vrouwen op het gebied van gezondheid. Vind jij dit ook belangrijk? Door je aan te sluiten bij ons netwerk kunnen wij onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden breder maatschappelijk op de agenda te zetten, bij politici, media, bedrijfsleven, instituten, wetenschappers en overheden. Sluit je aan!

Bekijk hier meer foto's van het middagprogramma.