Sleutelpersonen uit de zorgsector doen mee in ons actiejaar

Op 7 maart bracht WOMEN Inc. diverse kopstukken uit de zorgsector samen. WOMEN Inc. maakt zich, in samenwerking met de Alliantie Gender & Gezondheid, al jaren hard voor een zorg op maat waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen worden meegenomen in onderzoek, onderwijs, diagnose en behandeling. Tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de gezondheidszorg hebben we de verantwoordelijke partijen opgeroepen om samen met ons de kwaliteit van de zorg beter te maken, voor iedereen! Lees hier hoe de verantwoordelijke professionals, waaronder zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, farmaceuten, beleidsmakers en wetenschappers, dit onderwerp verder op de agenda gaan zetten. 

 

Minister Jet Bussemaker (OCW):
"Het is belangrijk dat de gezondheidszorg effectiever wordt, waardoor de kwaliteit van leven omhoog gaat. Ik blijf me in ieder geval inzetten voor meer aandacht voor dit onderwerp binnen het onderwijs. Zodat iedereen de zorg krijgt die het beste bij hem of haar past."

 

Dianda Veldman, voorzitter Patiëntenfederatie NPCF:
“Als patiëntenfederatie vinden wij het belangrijk dat de patiënt centraal staat in de gezondheidszorg. Ons doel is samen de zorg beter maken. Een belangrijke stap daarbij is erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen.”

 

Gerard Schouw, voorzitter Nefarma:
“In plaats van één medicijn voor iedereen moeten de geneesmiddelbedrijven de stap zetten naar medicijnen op maat, ook voor vrouwen. Nederland moet op dit vlak koploper worden van Europa op het gebied van gender en zorg op maat”.

 

Marcel Levi, bestuurslid NFU, vice-voorzitter ZonMw en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC:
“De universitair medische centra dragen verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen van kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen en deze te implementeren in het onderwijs. Dit resulteert in een nieuwe generatie gendersensitieve artsen.”

 

Rutger Jan van der Gaag, voorzitter artsenfederatie KNMG:
“Ik streef ernaar dat alle artsen passende zorg gaan leveren: een behandeling op maat voor elke patiënt. Het is voor mij heel duidelijk dat gendersensitieve zorg leidt naar duurzame kwaliteitszorg.”

 

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland:
"Goede geestelijke gezondheidszorg veronderstelt oog voor de hele mens. Dat betekent dat het zin heeft om als behandelaar ook de verschillen tussen m/v mee te nemen in behandeling en diagnose. En samen met de client stil te staan bij de verschillende maatschappelijke verwachtingspatronen voor mannen en vrouwen, van zichzelf en elkaar."

 

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Achmea Zorg & Gezondheid:
"Goede zorginkoop betekent voor mij het belang en de behoeften van onze verzekerden centraal stellen. Ik nodig medisch specialisten en zorgprofessionals uit om aan te geven waar specifieke zorg voor vrouwen noodzakelijk is."

 

Kom in actie!

Lees meer over ons landelijk actiejaar, en ontdek hoe ook jij het verschil kunt maken!