Resultaten peiling onder artsen

Negen op de tien artsen vindt het belangrijk dat in de gezondheidszorg meer aandacht komt voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Een grote meerderheid van de artsen denkt door meer kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen beter in staat te zijn om de juiste diagnose te stellen. Dit resulteert volgens hen in betere behandelingsresultaten en effectievere gezondheidszorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat DirectResearch in opdracht van WOMEN Inc. heeft uitgevoerd.

Meer aandacht voor gendersensitieve gezondheidszorg 
Om te onderzoeken hoe zorgprofessionals aankijken tegen (de toegevoegde waarde van) gendersensitieve gezondheidzorg is een peiling gehouden onder een representatieve groep van 300 artsen. Artsen vinden het belangrijk dat er (meer) aandacht komt voor gendersensitieve gezondheidszorg. Zowel in de dagelijkse praktijk als maatschappelijk gezien. Onder andere in opleidingen wordt te weinig aandacht gegeven aan dit onderwerp. Zo geeft een van de artsen in het onderzoek aan: 'Dit is een ondergeschoven kindje in Nederland. De aandacht hiervoor moet al in de opleiding voor arts beginnen.'

Artsen zien rol voor zichzelf maar hebben meer kennis nodig
Artsen zien een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het gendersensitiever maken van de gezondheidszorg. 62 procent van de artsen geeft echter aan behoefte te hebben aan meer kennis over man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg. Uit de peiling blijkt dat ze vooral meer kennis willen over verschillen in aandoeningen, verschillen in reactie op medicijnen, verschillen in representatie van klachten en behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen.

Wat levert gendersensitieve gezondheidszorg op?
Artsen zien een duidelijke meerwaarde van gendersensitieve gezondheidszorg. Zo kan het helpen bij het bepalen van de juiste behandeling en het stellen van de juiste diagnose. Ook draagt het volgens de artsen bij aan betere gezondheidsresultaten en lagere zorgkosten.

 

Reactie op het onderzoek

'Als arts wil je de beste zorg voor je patiënt. Maar weten we altijd of het uitmaakt of je patiënt een man of vrouw is als het gaat om diagnose en behandeling? Al lang zijn onderzoekers bezig met deze belangrijke vraag. Het wordt steeds duidelijker dat we deze vraag vaker moeten stellen om optimale zorg te geven. Daar moeten we als artsen aan wennen, want soms moeten we het anders doen dan we geleerd hadden. Dus we moeten het ook leren zien. Mede door dit onderzoek krijgen artsen en onderzoekers een nieuwe stimulans en draagvlak om verder te gaan met het uitbreiden van onze genderspecifieke kennis en deze in de praktijk toe te passen'.

 

Drs. Sylvia Buis, huisarts en voorzitter Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). 


Download hier het hele onderzoeksrapport!

 

WOMEN Inc. start landelijk actiejaar
WOMEN Inc. heeft zich de afgelopen jaren samen met de Alliantie Gender & Gezondheid ingezet voor het (h)erkennen van m/v verschillen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het te lanceren actiejaar gaat het vrouwennetwerk de verschillende spelers in het zorgveld aanspreken en samen brengen om dit te bereiken. 'Met het landelijk actiejaar ‘Kwaliteitszorg voor iedereen’ initiëren wij een jaar lang verschillende acties om noodzakelijke doorbraken te realiseren. Of het nu gaat om gesprekken, confrontaties, onderzoeken of, waar nodig, guerilla-acties', vertelt Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc.. Het actiejaar wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Alliantie Gender & Gezondheid.