Delen

Representatie vrouwen op de kieslijsten

Aankomende maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een belangrijk moment waarop bepaald wordt wie ons als volk gaat vertegenwoordigen. Kortom, het moment om inspraak te hebben en invloed uit te oefenen op de besluiten die in Nederland genomen worden. Maar ook op wie die besluiten nemen.

Voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen is ook politiek representatie van belang. We weten dat een aantal groepen, zoals vrouwen, mensen van kleur, LHBTI+ mensen, te weinig worden gerepresenteerd in de Tweede Kamer. Als we specifiek kijken naar hoeveel vrouwen op dit moment Tweede Kamerleden zijn, is dat slecht 31%. Stichting Stem op een Vrouw zet zich al sinds 2017 in om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Deze stichting deed onderzoek naar het aantal vrouwen op de kieslijsten van de politieke partijen die dit jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er stonden nog nooit zo veel vrouwen verkiesbaar op de kieslijsten van de politieke partijen. De kandidatenlijst van het CDA, de ChristenUnie en D66 bestaan voor 40% procent uit vrouwen. Het SP en de PvdA doen het met  45 en 50% nog beter. Bij GroenLinks en Partij voor de Dieren valt de balans uit in het voordeel van vrouwen, 60% van de kandidaten is bij deze partijen vrouw. Hieronder zie je de man/vrouw verhoudingen van deze en andere politieke partijen. 

Representatie vrouwen op kieslijsten:

Het belang van meer vrouwen in de Tweede Kamer

Ondanks dat er een hoog percentage vrouwen op de kieslijsten staat, zijn we er nog niet. Er moet nog veel gebeuren voordat de Tweede Kamer een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Maar waarom is het nou zo belangrijk om bijvoorbeeld meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen?

Allereerst, hoe diverser de Tweede Kamer is, hoe beter de besluiten zijn die door politici worden genomen. Want als er mensen meepraten van verschillende culturele achtergronden, leeftijden, genderidentiteiten, opleidingsniveau’s, LHBTI+ mensen en mensen met of zonder een beperking, wordt er rekening gehouden met hen. Zij kunnen op dat moment zelf mee beslissen over onderwerpen die hen aangaan, in plaats van dat er voor hun beslissingen worden genomen.

Daarnaast helpt het voor emancipatie van bijvoorbeeld vrouwen, om meer vrouwen in de politiek te zien. Hierdoor herkennen meisjes en vrouwen zich meer in deze politici en zijn zelf sneller gemotiveerd om politiek actief te worden. Dit toont aan hoe belangrijk representatie is! 

Slim Stemmen

Nog een belangrijke tip van Stem op een Vrouw: stem niet op de eerste vrouw op de kieslijst. Zij wordt vanwege haar hoge positie op de lijst toch wel verkozen en is daardoor verzekerd van een zetel in de Tweede Kamer. Je kunt beter iets lager op de lijst kijken naar de vrouwen die op deze plekken verkiesbaar staan. Zo is de kans groter dat er daadwerkelijk meer vrouwen in de politiek komen. In het bovenstaande overzicht is te zien hoeveel vrouwen er in de top 10 van de kieslijsten staan.

Gendergelijkheid Stemadvies

Nu vraag je je misschien af ‘hoe zit het dan met de kwaliteit van politici, speelt dit niet een grotere rol dan iemands gender?’ En dat is een terecht punt! Het is belangrijk om goed te kijken waar politici voor staan en wat ze willen bereiken in de Tweede Kamer. Door dit goed te onderzoeken stem je uiteindelijk op iemand waar je volledig achter staat. Maar in deze keuze kun je wel blijven letten op diversiteit binnen de politiek.

Ben je er nog niet uit op welke partij je gaat stemmen in maart? WOMEN Inc. helpt je met Het  Gendergelijkheid Stemadvies. Daarin zie je of en hoe  partijen aan de slag willen met gendergelijkheid en specifiek met onderwerpen als de loonkloof, de verdeling van werk en zorg en gendersensitieve gezondheidszorg.

Het Gendergelijkheid Stemadvies

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

We maken een punt van gendergelijkheid in Den Haag

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Check op gendergelijkheid in partijprogramma's

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Stemadvies van WOMEN Inc.

Bekijk meer