Delen

Reizende tentoonstelling 'Komt een mens bij de dokter' van start!

De reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is geopend en te zien op Utrecht Centraal Station en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat vertelt de verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen, blijkt ook uit het verhaal van Maxine:

“Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam. Uiteindelijk kreeg ik een hartinfarct.’’

Gebrek aan kennis heeft serieuze gevolgen

Sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen een rol bij aandoeningen en de behandeling hiervan. Maar omdat hierover nog veel kennis ontbreekt, of onvoldoende wordt toegepast, worden diagnoses soms gemist en behandelingen (te) laat gestart.

Zo werd Kai als trans jongen in de jeugdzorg in een meidengroep geplaatst en kreeg Bart het gevoel dat hij als man zelf zijn depressie moest oplossen. Yoa’s verhaal laat zien dat het belang van inclusieve gezondheidszorg niet stopt bij de voordeur, door te vertellen over haar fijne ervaringen in een woonvoorziening voor oudere LHBTI personen. Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en penvoerder van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat:

‘’We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met deze alliantie om passende zorg dichterbij te brengen en zullen daarmee doorgaan. Extra investeringen zijn hard nodig om de overblijvende kennishiaten weg te nemen. Minister Kuipers, die zich heeft uitgesproken als ambassadeur van gendersensitieve gezondheidszorg kan hier een doorslaggevende rol in spelen.’’

Passende zorg begint in de spreekkamer

“In de spreekkamer is de hetero cis man nog steeds het uitgangspunt. Lesbische, homoseksuele en bi+ mensen krijgen regelmatig te maken met aannames en stereotypen. Daardoor krijgen én vragen ze niet altijd de juiste zorg. Ook trans- en non-binaire personen krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben, terwijl intersekse personen juist geconfronteerd worden met onnodige medicalisering van hun zorgvragen. Kennis en een open houding bij zorgprofessionals is dan ook essentieel’’, aldus Marie Ricardo, directeur van COC Nederland.

Ook zorgverleners komen hierover aan het woord in de tentoonstelling.

Kawa (psycholoog en bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg):

“Onbewust behandelen we mensen die op ons lijken beter dan mensen die anders zijn. Als je goede zorg wil geven, moet je je bewust zijn van dat mechanisme. Het kan namelijk niet zo zijn dat een grote groep mensen in Nederland minder goede zorg krijgt, omdat ze een andere afkomst, kleur, sekse, gender of seksuele oriëntatie hebben dan de norm.’’

Marieke van der Plas, directeur van Rutgers benadrukt de rol van het onderwijs:

“Wil je aandacht hebben voor de diverse aspecten van de mens dan is het nodig dat deze aspecten in de zorgopleidingen aan bod komen. Zorgverleners missen de kennis hierover nu, omdat het niet structureel is ingebed in de zorgopleidingen. De Alliantie zet zich in om dit te bewerkstelligen.”

De Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat en Stichting Open Mind. In de Alliantie Gezondheidszorg op Maat strijden WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers voor gelijke kansen op een goede gezondheid. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Zodat iedereen in de toekomst kan rekenen op passende zorg. De tentoonstelling is van 24 mei tot 17 juni te zien in Utrecht en reist vervolgens door naar Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Maastricht en Leiden.

 

Klik hieronder voor meer informatie over de tentoonstelling:

De Tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

Spreekuur Magazine

  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

Seksueel plezier, mét en zonder vaginisme

  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

"Het mentale welbevinden van jongeren hangt sterk samen met schooldruk en hun zelfbeeld."

Bekijk meer