Delen

Prinsjesdag 2022

De derde dinsdag van september is het zoals ieder jaar Prinsjesdag. Een mooi moment om de balans op te maken. Begin 2020, bijna 2,5 jaar geleden, riepen we politieke partijen op om deze punten mee te nemen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit plan werd door meer dan 20.000 mensen en 40 organisaties gesteund. Ook na de verkiezingen bleven we dit puntenplan onder de aandacht brengen, en dat blijven we doen, net zolang tot het is opgenomen in het regeerakkoord.

Maar wat is er inmiddels van onze punten terecht gekomen? Eerst het goede nieuws:

Kinderopvangvergoeding van 95% naar 96%

De regering wil de vergoeding van kinderopvang in stappen verhogen tot 95% voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. Dit is een historische doorbraak. Zo goed als gratis kinderopvang is cruciaal voor vaders en moeders om werk en zorg goed te kunnen combineren. Deze miljoenennota werd ook bekend dat het kabinet het ‘schoonheidsfoutje’ dat er eerder was corrigeerde en in plaats van 95%, 96% gaat vergoeden, zodat voor de ouders die nu 96% toeslag vergoed krijgen, dat bedrag niet ineens achteruit gaat.

We blijven de regering er aan herinneren dat het een gemiste kans is om alleen kinderopvangtoeslag te vergoeden aan ouders die beide werken, want kinderopvang voor alle kinderen biedt een unieke kans om kansengelijkheid te vergroten.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in 2022 ingevoerd

Het kabinet heeft vaart gemaakt met het betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen nu negen weken van het ouderschapsverlof voor 70% vergoed. Dit betekent dat ouders die een kind krijgen, in de eerste 8 jaar dit verlof op kunnen nemen om voor hun kinderen te zorgen en daarbij 70% van hun salaris doorbetaald krijgen. WOMEN Inc. zou liever zien dat zowel betaald ouderschapsverlof als het partnerverlof 100% betaald zou worden, net als het zwangerschapsverlof, zodat werk en zorg werkelijk indien gewenst eerlijk verdeeld kan worden tussen beide partners, ongeacht het inkomen van de ouders.

Loonkloof en representatie nog altijd niet voldoende uitgewerkt

De regering wil beter controleren op onterechte loonverschillen tussen mannen en vrouwen en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies, bijvoorbeeld bij de overheid zelf. Hier geldt: the devil is in the details. De intentie klinkt goed, maar WOMEN Inc. is nog steeds zeer benieuwd hoe de nieuwe regering dit concreet aan wil pakken en denkt graag met de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee over hoe zij hier werk van gaan maken. Gaat wetgeving rond beloningstransparantie alleen voor de allergrootste bedrijven gelden of voor (bijna) alle bedrijven? En welke ambities legt de overheid zichzelf op als het gaat om representatie binnen de eigen organisatie?

Tekorten op de arbeidsmarkt lopen op

De tekorten op de arbeidsmarkt en zeker in de cruciale sectoren zoals de zorg, de kinderopvang en het onderwijs (sectoren waarin veel vrouwen werken) lopen snel op. Uit de troonrede en de miljoenennota blijkt nog maar eens dat we iedereen nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de overheid en werkgevers aan de slag moeten met het creëren van omstandigheden waarin dat mogelijk is. De hervorming van het kinderopvang stelsel gaat daarbij helpen, maar is niet voldoende. Er moet ook aandacht zijn voor bijvoorbeeld een gendersensitief belastingstelsel en goede werkomstandigheden in de eerdergenoemd sectoren.

Belangrijke punten voor gendergelijkheid ontbreken

Ook missen we enkele punten. Aandacht voor gender- en sekseverschillen in de gezondheidszorg is een essentieel onderdeel van gelijke kansen in Nederland. De gezondheidszorg is nog steeds grotendeels gebaseerd op het mannenlichaam waardoor vrouwen minder lang in goede gezondheid leven. Er is in de begroting geen aandacht voor het onderwerp gender en gezondheid. Ook is er nog weinig kennis over menstruatie- en hormoongerelateerde klachten. Dinsdag 27 september zullen we dan ook een petitie aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de oproep om die kennisachterstand snel in te lopen!

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • ...

Formeer Gendergelijkheid

  • Actueel
  • Werk
  • Gezondheid
  • Financiën
  • Media
  • ...

Emancipatiemonitor 2020: Positieve veranderingen, maar het moet sneller!

  • Actueel
  • ...

Prinsjesdag 2021

Bekijk meer