Persbericht: Winst te behalen bij juiste verdeling ouderschap en werkWinst te behalen bij juiste verdeling ouderschap en werk

Online rekentool geeft (aanstaande) ouders inzicht in financiële gevolgen van kinderen

 

Vandaag lanceren ​WOMEN Inc. en het ​Nibud de ​WerkZorgBerekenaar​. Deze online rekentool geeft (aanstaande) ouders meer inzicht in hun (toekomstige) financiële situatie. De keuze die stellen maken voor de verdeling van werk en zorg is nu vaak gebaseerd op aannames, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de partner die het meest verdient, zoveel mogelijk moet blijven werken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat het de vrouw is die haar betaalde arbeidsuren terugschroeft om voor de kinderen te zorgen. 47% van de vrouwen doet dit, terwijl 91% van de mannen evenveel blijft -of zelfs meer gaat- werken. ​De ​WerkZorgBerekenaar laat zien dat ​in veel gevallen echter een meer gelijke verdeling voordeliger is. Het online hulpmiddel is vanaf vandaag beschikbaar op www.werkzorgberekenaar.nl

 

Blijven werken loont
De meeste ouders zijn anderhalfverdieners; een fulltime baan voor hem en een halve baan voor haar. Bij 18% van de stellen tussen de 25 en 49 jaar met minderjarige kinderen werkt de man wel en de vrouw niet. Financieel gezien gaan veel gezinnen erop vooruit als beide partners (parttime) gaan werken, in plaats van dat de minstverdienende stopt of minder gaat werken als er kinderen komen. Dit komt onder andere door de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet in het salaris, maar pas aan het eind van het jaar bij de belastingaangifte. De WerkZorgBerekenaar toont dit soort heffingskortingen wel, waardoor je direct ziet wat financieel de gunstigste arbeidsverdeling is.

 

Werken versus kinderopvang
Hoge kosten van de kinderopvang worden vaak genoemd als reden waarom de minstverdienende ouder (vaak de vrouw) niet of minder gaat werken. De aanname luidt dat een dag extra salaris niet opweegt tegen een dag extra kinderopvang. De WerkZorgBerekenaar geeft inzicht in de hoogte van de kinderopvangtoeslag, die inkomensafhankelijk is. Zo is te zien dat ouders die in de laagste belastingschijf zitten, 94% van de kinderopvangkosten terug kunnen krijgen.

Saskia de Hoog, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc. over de verdeling van werk en zorg: “Hoewel de helft van alle Nederlanders werk en zorg het liefst gelijk verdeelt, doet slechts 18% dit. Ouders laten zich in hun keuze leiden door onvolledige financiële informatie. Met de WerkZorgBerekenaar krijgen zij inzicht in de financiële gevolgen van een andere verdeling van werk en zorg. We hopen dat deze tool laat zien dat de gewenste verdeling wél vaak mogelijk is.” 


Minister Bussemaker: ‘Maak je keuze financieel bewust’
Minister Bussemaker (emancipatie) ziet veel voordelen in het nieuwe hulpmiddel voor ouders: “Regelmatig zie ik dat ouders keuzes maken op basis van onvolledige informatie. Ik spreek veel ouders die niet weten wat de kinderopvang kost, of wat de financiële gevolgen zijn van minder werken. Ik moedig aan dat het ouders zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van hun ideale verdeling van werk en zorg.” 

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink verwacht dat ouders nu een weloverwogen keuze kunnen maken: “Het Nibud ziet dat het voor mensen op dit moment erg moeilijk is om de financiële gevolgen voor een bepaalde arbeidsverdeling door te rekenen. Toeslagen worden berekend aan de hand van het verzamelinkomen en niet met bruto of netto-inkomen. Maar uitrekenen wat je verzamelinkomen is, is lastig. Bovendien vermindert de hypotheekrenteaftrek het verzamelinkomen. Met de WerkZorgBerekenaar krijgt de invuller daarom direct te zien wat het financieel gezien oplevert als er meer of minder wordt gewerkt.”

 

WOMEN Inc.
WOMEN Inc. is hét vrouwennetwerk dat de positie van vrouwen in Nederland versterkt. Eén van de speerpunten van WOMEN Inc. is een betere verdeling van werk en zorg. WOMEN Inc. wil dat vrouwen bewust zijn van de financiële consequenties van hun keuzes. Bovendien agendeert WOMEN Inc. deze thema’s bij de overheid en werkgevers en adviseert hoe zij kunnen bijdragen om de positie van vrouwen te verbeteren.

 

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maria van Tongeren via maria@womeninc.nl of 020-7884231/06-25323979. Download de persmap hier. Meer informatie is te vinden op www.werkzorgberekenaar.nl

 

De WerkZorgBerekenaar is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.