Participatieprijs Movisie

Hoe organiseren we de verdeling van zorg en werk in de participatiesamenleving die het kabinet voor ogen heeft? Hoe gaan we zorgen dat de zorg straks niet enkel op de schouders van vrouwen terecht komt? WOMEN Inc. vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de toenemende zorgdruk op vrouwen.

Directeur Jannet Vaessen kaartte de verdeling tussen werk en zorg al eerder aan in haar blog over de gestegen kosten van kinderopvang en de gevolgen daarvan voor vrouwen. Lees het hier.

Het nieuwe verdelen
Maar gelukkig staan we hier niet alleen in. Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van welzijn, participatie en sociale zorg, besteedt ook aandacht aan deze kwestie. Jaarlijks wordt de Movisie Participatieprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert, zodat steeds meer mensen in Nederland kunnen participeren. Movisie hoopt op deze manier bedrijven en organisaties op dit gebied te inspireren.

Het thema van de prijs is dit jaar ‘Het nieuwe verdelen’, met het oog op de aankomende participatiesamenleving. Movisie zoekt inspirerende en vernieuwende aanpakken die de uitdaging van het nieuwe verdelen in een ander licht plaatsen.

Iedereen kan zichzelf of het project van iemand anders aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website van Movisie.

Sluit je aan!
Vind jij ook dat er meer aandacht moet komen voor de toenemende zorgdruk op vrouwen? Sluit je aan bij WOMEN Inc. en zorg samen met ons dat deze kwestie op de agenda wordt gezet bij politiek, bedrijven en vrouwen zelf.