Papapetitie overhandigd aan Asscher

De papapetitie van het tijdschrift Ouders van Nu is in korte tijd al 40.000 keer ondertekend. Voor WOMEN Inc. wordt met de petitie een duidelijk signaal gegeven dat het huidige verlof te kort is. Het verlengen van verlof voor vaders is noodzakelijk om een nieuwe verdeling van werk en zorg te bereiken. Vandaag wordt de petitie door Ouders van Nu aan Minister Asscher overhandigd.

Waarom een papapetitie?
Ouders van Nu vond het aantal dagen verlof voor vaders niet meer van deze tijd en startte daarom de papapetitie. Vaders in Nederland hebben rond de geboorte van hun baby recht op twee betaalde dagen kraamverlof en sinds kort ook op drie aanvullende onbetaalde dagen. In vergelijking met andere landen is het vaderschapsverlof in Nederland erg kort. Naast het kraamverlof kunnen vaders ouderschapsverlof opnemen, deze verlofregeling is over het algemeen onbetaald.

Vaders willen meer zorgen
Uit onderzoek van WOMEN Inc. blijkt dat zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen liever meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen. Het feit dat de drie extra dagen en het ouderschapsverlof onbetaald zijn, is een belangrijke reden waarom vaders er weinig gebruik van maken.

Langer betaald ouderschapsverlof nodig
Vaderschapsverlof speelt een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. Het succes van de papapetitie is een duidelijk signaal naar de overheid dat het huidige beleid rondom verlofregelingen niet voldoet. WOMEN Inc. roept de overheid op om dit serieus te nemen en is benieuwd naar de vervolgstappen van Minister Asscher!