Overhandiging Kennisagenda Gender en Gezondheid aan minister Schippers

Op dinsdag 16 juni 2015 neemt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kennisagenda Gender en Gezondheid in ontvangst. De kennisagenda biedt een overzicht van de lacunes in de kennis over gender en gezondheid. Daarnaast geeft de agenda inzicht in de mogelijkheden om kennis over gender en gezondheid te vergroten en bestaande kennis beter te benutten.

Wat is de Kennisagenda Gender en Gezondheid?
De agenda is tot stand gebracht door ZonMw in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld. Het is één van de producten van de Alliantie Gender en Gezondheid die in 2014 is opgericht door WOMEN Inc. en projectmatig wordt ondersteund door  het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kennisagenda toont aan dat er nog veel onderzoek en implementatie van bestaande kennis nodig is om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in gezondheid en ontvangen zorg te verminderen.

Gebrek aan kennis over gender in de gezondheidszorg
De kennis van de gezondheidszorg is voor een groot deel gebaseerd op onderzoek onder mannen. Dat betekent dat er onvoldoende kennis bestaat over de specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel somatisch, als psychosociaal. Het gebrek aan kennis over de betekenis van gender in de gezondheidszorg leidt tot onnodig hoge zorgkosten en een lagere kwaliteit van leven voor vrouwen en mannen.

Meerwaarde van aandacht voor genderverschillen
Daarom pleit de Alliantie voor een gezondheidszorg waarbinnen bewust rekening wordt gehouden met sekse- en genderverschillen. Deze visie krijgt, ook internationaal, steeds meer draagvlak en wetenschappelijke onderbouwing. Een meer gendersensitieve gezondheidszorg past ook bij het streven van het kabinet naar zorg die rekening houdt met ieder individu. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om specifiek (doelgroepen)beleid voor vrouwen, maar om de meerwaarde van aandacht voor genderverschillen in de reguliere zorg en het medisch wetenschappelijk onderzoek.

Nationaal Programma Gender en Gezondheid
De Alliantie is ervan overtuigd dat een meerjarig Nationaal Programma Gender en Gezondheid de benodigde stimulans zal kunnen geven aan het verder ontwikkelen van kennis en de toepassing daarvan op dit terrein. Een dergelijk programma daagt veldpartijen uit om zelf meer werk te maken van de inhaalslag die op dit terrein nodig is. En het geeft houvast bij het toepassen van deze kennis in de praktijk, het verbinden aan andere innovatieve ontwikkelingen in de zorg en het monitoren van resultaten.

Uitreiking eerste exemplaar Kennisagenda aan Minister Schippers
Op dinsdag 16 juni 2015 zal het eerste exemplaar van de kennisagenda Gender en Gezondheid worden overhandigd aan minister Schippers. Dit is een besloten bijeenkomst. Wil je er graag bij zijn? Stuur dan een mail naar Marjolein via marjolein@womeninc.nl. Aanstaande dinsdag 16 juni verschijnt de Kennisagenda Gender en Gezondheid om 11.00 uur op old.womeninc.nl.

» Lees meer over de Alliantie Gender & Gezondheid.